Aktualności

Obraz Daniel Kalinowski
(j.ang) Kolokwium końcoworoczne dla I roku studiów niestacjonarnych - grupa Elementary
Napisane przez: Daniel Kalinowski ( czwartek, 31 maj 2018, 19:00 )
 

Informuję, że pojawiło się kolokwium końcoworoczne z języka angielskiego dla I roku studiów niestacjonarnych - grupa Elementary.

 
Obraz Daniel Kalinowski
(j. ang) Egzamin dla II roku studiów niestacjonarnych - grupa Elementary
Napisane przez: Daniel Kalinowski ( czwartek, 31 maj 2018, 19:00 )
 


Informuję, że pojawił się egzamin dla II roku studiów niestacjonarnych z języka angielskiego - grupa Elementary.