Coaching skierowany jest do tych, którzy chcą skutecznie wspierać w rozwoju drugiego człowieka. Coaching inspiruje ludzi do korzystania z wszystkich talentów, umiejętności, bez wielu barier, które ich przed tym powstrzymują. Mentoring polega na wspieraniu rozwoju drugiej osoby, poprzez udostępnianie jej swojej wiedzy, dzielenie się doświadczeniem, udzielanie informacji zwrotnej, inspirowanie do podejmowania wyzwań. Studia są przeznaczone dla duszpasterzy, nauczycieli, liderów, szefów, trenerów, przełożonych, oraz tych, którzy chcą takie role efektywnie pełnić w przyszłości.

Studia wyróżniają się różnorodnością form prowadzenia zajęć, oraz samodzielną pracą studentów. Warsztatowa formuła spotkań wypełnia 80 % czasu. Uczymy poprzez doświadczenie. W trakcie trwania studiów uczestnicy prowadzą samodzielne rozmowy coachingowe i mentoringowe. 

Dzięki Programowi Stypendyjnemu CoachWise™ słuchacze studiów podyplomowych WSTS Coaching i Mentoring uzyskają 27,5 godzin edukacyjnych akredytowanych w International Coach Federation (ICF CCE – Continuing Coach Education) oraz uzyskają Certyfikat Absolwenta programu CoachWise Coaching Essentials Program™. Certyfikat ułatwia akredytację ICF dla coachów i umożliwia przystąpienie do innych szkoleń opartych o metodykę CoachWise™.