Dr hab. Tadeusz J. Zieliński, prof. ChAT – Katolicyzm obsesją polskiego ewangelikalizmu

Nowoczesne przeobrażenia społeczno — kulturowe wymagają od nowożytnej teologii odpowiedzi na wiele pytań, dookreślających istotę Boga i Jego postawę wobec konkretnych zagadnień egzystencjonalnych człowieka. Współczesna teologia musi zatem wychodzić naprzeciw wielu problemom, wytyczając konkretny szlak naukowo — badawczy, który przełoży się na dostarczanie realnych rozwiązań wobec trudnych spraw ewangelikalizmu polskiego,

Continue reading