Rektor WSTS Piotr Nowak

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. (2Tm 2,16-17) Rektor w swoim przemówieniu przypomniał, że Pismo Święte zostało dane między innymi po to, aby człowiek był doskonały. W tym

Continue reading