Raport z badania motywacji liderów

Wynik oraz wnioski z badania mają na celu dostarczenie pastorom, liderom oraz osobom zainteresowanym rozwojem Kościoła, wiedzy na temat motywacji do pełnienia służby. Wiedza ta powinna wpłynąć na wzrost świadomości w obszarze motywowania oraz być źródłem refleksji nad własną służbą. Po podaniu imienia, nazwiska i adresu e-mail pod spodem pojawi

Continue reading

Szkoła charyzmatyczna

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Kurs Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Szkoła Charyzmatyczna  (skrót PC, KPC) Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Szkoła Charyzmatyczna to szkolenie o charakterze studiów podyplomowych lub kursu, którego celem jest interdyscyplinarne oraz praktyczne spojrzenie na dary Ducha Świętego we współczesnym ruchu zielonoświątkowym. U podstaw tego przedsięwzięcia leży przekonanie, że

Continue reading

Szkoła Poradnictwa i Terapii Małżeństw

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Szkoła Poradnictwa i Terapii Małżeństw (skrót PT) Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Celem Szkoły Poradnictwa i Terapii Małżeństw jest przygotowanie liderów do pracy z małżeństwami, tak aby zapewnić kościołom profesjonalną kadrę mogącą służyć małżeństwom i rodzinom, zarówno w dziedzinie profilaktyki jak i poradnictwa,

Continue reading

Potwierdzanie efektów uczenia

Osoby, które są zaangażowane w służbę w Kościele lub poza nim, ale nie miały okazji zdobyć formalnego wykształcenia wyższego lub też chciałyby je pogłębić i wzmocnić realizując trzyletni program studiów licencjackich, od roku akademickiego 2016/2017 mogą skorzystać z systemu, który w oparciu o uznanie doświadczenia zawodowego lub praktyki w służbie

Continue reading