Krucjaty Billy'ego Grahama pod Południowym Krzyżem w 1959

Od 15 lutego do 31 maja 1959 r. amerykański ewangelista Billy Graham przeprowadził serię kampanii ewangelizacyjnych w Australii i Nowej Zelandii. Odbyły się one w 8 miastach australijskich i 3 nowozelandzkich, uczestniczyło w nich ponad 3 miliony ludzi. Szereg krucjat przeprowadzono równolegle i Graham korzystał z ewangelistów pomocniczych. Do Nowej

Continue reading

Krucjaty Billy’ego Grahama pod Południowym Krzyżem w 1959

Od 15 lutego do 31 maja 1959 r. amerykański ewangelista Billy Graham przeprowadził serię kampanii ewangelizacyjnych w Australii i Nowej Zelandii. Odbyły się one w 8 miastach australijskich i 3 nowozelandzkich, uczestniczyło w nich ponad 3 miliony ludzi. Szereg krucjat przeprowadzono równolegle i Graham korzystał z ewangelistów pomocniczych. Do Nowej

Continue reading

Podróż misyjna Rektora Piotra Nowaka do Angoli – lipiec, 2015

Rektor Piotr Nowak na początku sierpnia udał się na zaproszenie do Angoli w celu usługiwania Słowem tamtejszym społecznościom, ale także by nawiązać relacje braterskie z pastorami z Angoli. Ponad to Rektor „rozpoznawał grunt” pod potencjalne misje ewangelizacje, które mógłby organizować Kościół Zielonoświątkowy  przy czynnym udziale studentów WSTS.

Continue reading

Szkoła Biblijna Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego

3 października 1947 r. odbyło się posiedzenie „Rady Gospodarczej i Rady Nauczycielskiej Szkoły Biblijnej w Warszawie”. J Mrózek tak wspominał powstanie Szkoły Biblijnej ZKE: „Gdy w jesieni ubiegłego roku usłyszałem, że powstał plan uruchomienia w Warszawie Szkoły Biblijnej, zdawało mi się, że plan ten rychło upadnie. Na polu życia duchowego

Continue reading

Relacja z inauguracji roku akademickiego 2014/2015

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 i immatrykulacja studentów I roku Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie odbyła się w sobotę 4 października. Została ona uświetniona obecnością zaproszonych gości: Biskupa Kościoła Zielonoświątkowego w RP dr. Marka Kamińskiego, Biskupa Andrzeja Bajeńskiego, Rektora ChAT prof. Bogusława Milerskiego, Rektora WBST prezb. Gustawa Cieślara oraz Posła Johna Abrahama

Continue reading