Studia podyplomowe z zakresu katechetyki Studia podyplomowe z zakresu pedagogiczno-katechetycznego

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji:  Studia podyplomowe z zakresu katechetyki (skrót PK) Studia podyplomowe z zakresu pedagogiczno-katechetycznego (skrót PP) Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów jest przygotowanie do nauczania religii w ramach systemu oświaty. MEN określa, jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel katecheta. Program studiów jest dostosowany do

Continue reading

Coaching i mentoring

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Coaching i mentoring (skrót PM) Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Coaching skierowany jest do tych, którzy chcą skutecznie wspierać w rozwoju drugiego człowieka. Coaching inspiruje ludzi do korzystania z wszystkich talentów, umiejętności, bez wielu barier, które ich przed tym powstrzymują. Mentoring polega na

Continue reading

Poradnictwo i terapia osób uzależnionych

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Kurs Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Poradnictwo i Terapia Osób Uzależnionych (skrót PU, KPU)   Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów jest nabycie zaawansowanych umiejętności w pracy z osobami uzależnionymi w pierwszym kontakcie oraz w dalszej pracy motywującej i opiekuńczej. Studenci nabywają wiedzę z zakresu terapii uzależnień

Continue reading

Pedagogika religii i etyka

Rodzaj studiów: Studia licencjackie Nazwa specjalizacji:         Pedagogika religii i etyka (skrót LR) Tryb studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów jest przygotowanie studentów do zdobycia kwalifikacji pedagogicznych i kierunkowych (przedmiotowych) niezbędnych do nauczania religii i etyki w szkole (religii także w pozaszkolnym punkcie katechetycznym). Absolwenci studiów teologicznych ze

Continue reading

Poradnictwo i profilaktyka społeczna

Rodzaj studiów: Studia licencjackie Nazwa specjalizacji:         Poradnictwo i profilaktyka społeczna (skrót LP) Tryb studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów w zakresie poradnictwa i profilaktyki społecznej jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze duszpasterzy, doradców rodzinnych, pracowników ośrodków opiekuńczych, terapeutycznych (praca z osobami uzależnionymi) i pomocy socjalnej. Student

Continue reading

Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja społeczna

Rodzaj studiów: Studia licencjackie Nazwa specjalizacji:         Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Komunikacja Społeczna  (skrót LZ) Tryb studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów jest wyposażenie pracowników Kościoła oraz liderów poszczególnych służb w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwijania swojego powołania w nowoczesny i efektywny sposób oraz do kierowania, motywowania

Continue reading

Teologia biblijna i pastoralna

Rodzaj studiów: Studia licencjackie Nazwa specjalizacji:         Teologia biblijna i pastoralna  (skrót LT) Tryb studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów jest przygotowanie studentów do służby w charakterze pastorów, kaznodziejów, ewangelistów, duszpasterzy oraz pogłębienie wiedzy biblijnej i teologicznej. W ramach programu studenci zdobywają kompetencje w zakresie języków biblijnych, pozwalających na

Continue reading

Formularze

Na tej stronie znajdują się wszystkie formularze, wzory podań i stron tytułowych – słowem wszystkie druki, które będziesz potrzebować u nas na uczelni.

Continue reading

Opłaty za studia

Tutaj zebrane są wszystkie informacje dotyczące płatności za poszczególne kierunki, harmonogramy wpłat, oraz informacje jak uzyskać rabaty za studia. [column size=”1/2″] Opłaty za studia licencjackie dzienne, zaoczne lub podyplomowe, studentów rozpoczynających w roku akademickim 2015/2016 WSTS-opłaty za studia 2015-2016 Opłaty za studia licencjackie dzienne, zaoczne lub podyplomowe, studentów rozpoczynających w roku akademickim

Continue reading

Wymogi dotyczące prac zaliczeniowych

Wymagamy nie tylko pracy na poziomie intelektualnym w zakresie gromadzenia, analizy i syntezy oraz przedstawiania danych, ale także umiejętności technicznych dotyczących wykonywanego zadania. Każda praca naukowa (referat, praca zaliczeniowa, praca licencjacka czy dyplomowa) musi odzwierciedlać ustalony wzór – jest to dowód opanowania w podstawowym stopniu warsztatu pracy naukowej. Błyskotliwe myśli

Continue reading