Czy Izajasz wiedział, że mówi o Chrystusie?

Większość egzegetów widzi w Izajaszowych Pieśniach o Słudze Pana przede wszystkim Jezusa z Nazaretu. R. Chisholm pisze: „Z upływem lat pojawił się Jezus Chrystus jako postać zapowiadana przez Izajasza w pieśniach sługi Pana (…). Doświadczenie Jezusa pozwala wyjaśnić niejednoznaczny język czwartej pieśni sługi (…) Język Iz 53,7-12, który w swoim

Continue reading

Mariusz Muszczyński – “Siła w słabości”

Książkę można nabyć bezpośrednio u autora. Przedmowa Przeczytałem tę książkę z wielką uwagą, a potem, całkiem „na zimno”, wykonałem telefon do Mariusza, aby mu pogratulować i … podziękować. Byłem, podobnie jak w przypadku książki „Bóg ma się dobrze”, pod wrażeniem jego wnikliwych spostrzeżeń i pisarskiego warsztatu. Gratulowałem podjęcia tematu wyjątkowo

Continue reading

Marketing i przedsiębiorczość

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Nazwa specjalizacji: Marketing i Przedsiębiorczość (PR)   Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem w dziedzinie marketingu, przedsiębiorców, pracowników działów marketingu i agencji reklamowych. Możesz być na początku lub w środku swojej drogi zawodowej, ważne jest abyś czuł potrzebę zapoznania się z

Continue reading

Szkoła Liderów

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Kurs Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Szkoła Liderów (PL, KPL) Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Liderzy pełnią kluczową rolę w życiu kościołów, a wysoka jakość ich posługi ma bezpośredni, budujący wpływ na ludzi i dynamikę wzrostu chrześcijańskich wspólnot. Szkoła Liderów w WSTS jest miejscem planowania osobistego rozwoju, zdobywania

Continue reading