Zebraliśmy na tej stronie wszystkie (lub prawie wszystkie) pozycje bibliograficzne naszych wykładowców. Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu zorientować się w ich dorobku naukowym oraz przy pisaniu prac.

Pozycje bibliograficzne podzielone są na publikacje książkowe, artykuły w książkach, artykuły w czasopismach naukowych, recenzje, sprawozdania oraz tłumaczenia.

biblioteka ver1