Książki

 1. Ostatnia zapowiedź mesjańska Starego Testamentu Za 9,9-10. W: Chrystus i Jego Kościół [Księdzu Profesorowi Manfredowi Uglorzowi w 60. rocznicę urodzin]. Red. Marek L. Uglorz. Bielsko-Biała: Augustana 2000 s. 293-307, bibliogr.

Artykuły

 1. Obietnica Jezusa udzielona Szymonowi Piotrowi w interpretacji teologii zielonoświą PrzRel 2009 nr 2 (232) s. 113-124.
 2. Znaczenie starotestamentalnego prawa. SHT 2008 nr 1 (5) s. 33-41, Sum.
 3. Koronacja arcykapłana Jozuego. Egzegeza Za 6,9-15. SHT 2004 nr 1-2 s. 17-36, Sum.
 4. Znaczenie centralnej wizji Księgi Protozachariasza (Za 4). RT R. 44: 2002 z. 2 s. 5-19.
 5. Z problemów krytyki literackiej Księgi Protozachariasza [Za 1-8]. RT R. 47: 2005 z. 1-2 s. 29-35.
 6. Motywy pokoju między zwierzętami w Księdze Izajasza 11,6-8 i 65,25. RT R. 50: 2008 z. 1-2 s. 9-20, Sum.
 7. Instytucja monarchii w Izraelu według Iz 10,33-11,8 i Mi 5,1-4a. SBO T. 1: 2009 s. 47-59, Sum.
 8. Z problemów krytyki literackiej Ps 109. RT R. 42: 2000 z. 1 s. 201-213.
 9. Problem złorzeczeń psalmu 109. SHT 2003 nr 1 s. 85-94, Sum.
 10. Biblijna opowieść o budowie Babilonu Rdz 11,1-9. RT R. 48: 2006 z. 1-2 s. 27-34.