Artykuły naukowe

 1. J. Banak, L. Jańczuk. O ekumenicznym tłumaczeniu Nowego Testamentu. „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie”. 1, s. 69-90, 2001. ISSN 1643-4870.
 2. Pięćdziesiąt Biblii Konstantyna. „Baptystyczny Przegląd Teologiczny”. Tom IV-V (2008-2010). s. 215-218. ISSN 1730-0592.
 3. Biblijna symbolika trąby. W: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin. Barbara Strzałkowska (red). T. 2. Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011, s. 717-736. ISBN 978-83-7232-983-7.
 4. Spór o jedność literacką Apokalipsy na przełomie XIX i XX w.. W: Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin. Waldemar Chrostowski (red). Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011, s. 177-193. ISBN 978-83-7232-984-4.
 5. Chrześcijanie Wiary Ewangelicznej na Podlasiu w latach 1928-1953. „Studia Theologica Pentecostalia”. 1, s. 95-148, 2013. WSTS. ISSN 2300-729X.
 6. Ewolucja funkcji prezbitera okręgowego w Kościele Zielonoświątkowym na przykładzie Podlasia. „Theologica Wratislaviensia”. 9, s. 127-140, 2014.
 7. Fenomen profetyzmu w literaturze rosyjskiej XIX i początku XX wieku. „Studia Theologica Pentecostalia”. 2, s. 107-132, 2014. WSTS.
 8. Novum Instrumentum omne. „Rocznik Teologiczny”. (LVI) z. 1, s. 27-40, 2014. ChAT.
 9. Spory konfesyjne podczas prac nad ekumenicznym przekładem Nowego Testamentu. „Collectanea Theologica”. 1/84, s. 70-95, 2014.
 10. Historia Srebrnej Biblii [w:] Bóg dotrzymuje Słowa. Księga jubileuszowa prezbitera Konstantego Wiazowskiego, Warszawa: WBST, 2015, s. 77-85.
 11. Historia wydań gockiej Biblii. „Rocznik Teologiczny”. (LVII) z. 2, s. 123-136, 2015. ChAT.

Artykuły popularnonaukowe

 1. O przekładzie i interpretacji biblijnych tekstów. „Chrześcijanin”. 1-2, s. 16-18, 1998. ISSN 0209-0120.
 2. ks. Jerzy Banak, ks. Leszek Jańczuk: Biblia dla dzieci. Wyd. (pierwsze wydanie). Opoka, 2001. ISBN 978-83-913256-5-0.
 3. Pierwsze przekłady biblijne na języki narodowe. „Bliżej Biblii”. Nr 1, s. 41-42, 2002. ISSN 1643-9406.
 4. Pierwszy białoruski przekład Biblii. „Bliżej Biblii”. Nr 3, s. 16-17, 2002. ISSN 1643-9406.
 5. L. Jańczuk: Dlaczego czytamy Biblię?. W: Wprowadzenie do nauki o Biblii oraz doktryny i praktyki ruchu zielonoświątkowego. pod red. Elżbiety Bednarz, Romualda Tomaszewskiego. Warszawa: WST, 2010, s. 76-78. ISBN 978-83-931718-0-4.
 6. Koniec świata według Apokalipsy. „Chrześcijanin”. Nr 07-12, s. 8-11, 2011. ISSN 0209-0120.
 7. William Aschley „Billy” Sunday. „Pentekoste”. 9, s. 17-22, Maj 2012.