Artykuły

  1. Charyzmaty w teologii i praktyce współczesnego Kościoła. Sympozjum naukowe w Warszawskim Seminarium Teologicznym. „Chrześcijanin” 2007, 05-06, s. 19-20.
  2. Natura demonów i charakter walki duchowej z perspektywy współczesnej teologii protestanckiej, „STP” 2013, s. 149.
  3. Czy Boża wola może być podstawowym kryterium dobra moralnego? Polemika z tezą Kaia Nielsena, „RT”, z.1. 2014, s. 103-120, sum.
  4. Dola i niedola kobiet w polskich Kościołach ewangelikalnych, „STP” 2015, 63.