Książki

 1. Watchman Nee. Biografia. Arka, 1999. ISBN 83-911305-2-5.
 2. Konkordancja Biblijna do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu (Biblia Warszawska). opr. Józef Kajfosz, Mieczysław Kwiecień. Warszawa: Vocatio, 1995. ISBN 83-7146-029-5.

Artykuły

 1. Ruch ewangelicznych chrześcijan. W: Kalendarz jubileuszowy 1963. Warszawa: Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 1963, s. 57-65.
 2. Droga życia (Szkic biograficzny). W: Stanisław Krakiewicz: Aby byli jedno. Warszawa: ZKE, 1975, s. 7-22.
 3. O dziejach języka Starego Testamentu. „Chrześcijanin”. Nr 3, s. 9-13, 1977.
 4. O wolnych kościołach. „Chrześcijanin”. Nr 7-8, s. 5-11, 1977.
 5. O ofiarach starotestamentowych. „Kalendarz Chrześcijanina”, s. 241-250, 1979. Warszawa.
 6. Słownik miar, wag i monet występujących w starożytności biblijnej. „Kalendarz Chrześcijanina”, s. 251-257, 1979.
 7. Die Freikirchen In Polen. W: Őkumene in Polen. Herausgegeben in Verbindung mit dem Polnischen Őkumenischen Rat von Gerhard Bassarak. Berlin 1982. s. 103-117.
 8. Moje tak i nie, w: Papież w oczach Polaków innych wyznań i religii (ankieta). „Więź”. Nr 10 (480), s. 56-61, 1998.
 9. Moi mistrzowie duchowi (ankieta). „Więź”. Nr 9 (503), s. 67-71, 2000.
 10. Dlaczego chrześcijanie w Polsce powinni modlić się za narodem żydowskim?. „Chrześcijanin”. Nr. 5-6, s. 16-17, 2008.
 11. Chrześcijańska Akademia Teologiczna i Warszawskie Seminarium Teologiczne. Kontakty i współpraca, [w:] Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny, pod redakcją Marcina Hintza i Tadeusza J. Zielińskiego, Warszawa 2010, s. 219-233.
 12. Abp Jeremiasz Jan Anchimiuk jako współtłumacz Nowego Testamentu (EPP), [w:] Ku Słowu, ku Kościołowi, ku światu. Księga pamiątkowa ofiarowana Arcybiskupowi Jeremiaszowi (Janowi Anchimiukowi) w 70. rocznicę urodzin, pod redakcją Kaliny Wojciechowskiej i Wsiewołoda Konacha, Warszawa 2013, s. 187-196.

Przekłady

 1. Aiden Wilson Tozer: Klucz do głębszego życia. przeł. M. Kwiecień, W. Lisieski. Warszawa: Vocatio, 1992. ISBN 8385435123.
 2. „Nowy Testament. Ekumeniczny Przekład Przyjaciół”, wyd. II poprawione, Warszawa 2016.