Teologia Judaizmu Mesjanistycznego

Instytut Mesjanistyczny to studia licencjackie, których celem jest kształcenie, wyposażanie i wzmacnianie tych wszystkich osób, które zarówno w Polsce, jak i zagranicą, są zainteresowane możliwościami i perspektywami służby mesjańskiej. Specjalnie przeszkoleni, doświadczeni specjaliści w zakresie teologii mesjanistycznej, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej, poprzez wykłady, warsztaty,  dyskusję, inspirując studentów

Continue reading

Pedagogika religii i etyka

Rodzaj studiów: Studia licencjackie Nazwa specjalizacji:         Pedagogika religii i etyka (skrót LR) Tryb studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów jest przygotowanie studentów do zdobycia kwalifikacji pedagogicznych i kierunkowych (przedmiotowych) niezbędnych do nauczania religii i etyki w szkole (religii także w pozaszkolnym punkcie katechetycznym). Absolwenci studiów teologicznych ze

Continue reading

Poradnictwo i profilaktyka społeczna

Rodzaj studiów: Studia licencjackie Nazwa specjalizacji:         Poradnictwo i profilaktyka społeczna (skrót LP) Tryb studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów w zakresie poradnictwa i profilaktyki społecznej jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze duszpasterzy, doradców rodzinnych, pracowników ośrodków opiekuńczych, terapeutycznych (praca z osobami uzależnionymi) i pomocy socjalnej. Student

Continue reading

Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja społeczna

Rodzaj studiów: Studia licencjackie Nazwa specjalizacji:         Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Komunikacja Społeczna  (skrót LZ) Tryb studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów jest wyposażenie pracowników Kościoła oraz liderów poszczególnych służb w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwijania swojego powołania w nowoczesny i efektywny sposób oraz do kierowania, motywowania

Continue reading

Teologia biblijna i pastoralna

Rodzaj studiów: Studia licencjackie Nazwa specjalizacji:         Teologia biblijna i pastoralna  (skrót LT) Tryb studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów jest przygotowanie studentów do służby w charakterze pastorów, kaznodziejów, ewangelistów, duszpasterzy oraz pogłębienie wiedzy biblijnej i teologicznej. W ramach programu studenci zdobywają kompetencje w zakresie języków biblijnych, pozwalających na

Continue reading