Formularze

Na tej stronie znajdują się wszystkie formularze, wzory podań i stron tytułowych – słowem wszystkie druki, które będziesz potrzebować u nas na uczelni.

Continue reading

Opłaty za studia

Tutaj zebrane są wszystkie informacje dotyczące płatności za poszczególne kierunki, harmonogramy wpłat, oraz informacje jak uzyskać rabaty za studia. [column size=”1/2″] Opłaty za studia licencjackie dzienne, zaoczne lub podyplomowe, studentów rozpoczynających w roku akademickim 2015/2016 WSTS-opłaty za studia 2015-2016 Opłaty za studia licencjackie dzienne, zaoczne lub podyplomowe, studentów rozpoczynających w roku akademickim

Continue reading

Wymogi dotyczące prac zaliczeniowych

Wymagamy nie tylko pracy na poziomie intelektualnym w zakresie gromadzenia, analizy i syntezy oraz przedstawiania danych, ale także umiejętności technicznych dotyczących wykonywanego zadania. Każda praca naukowa (referat, praca zaliczeniowa, praca licencjacka czy dyplomowa) musi odzwierciedlać ustalony wzór – jest to dowód opanowania w podstawowym stopniu warsztatu pracy naukowej. Błyskotliwe myśli

Continue reading