Marketing i przedsiębiorczość

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Nazwa specjalizacji: Marketing i Przedsiębiorczość (PR)   Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem w dziedzinie marketingu, przedsiębiorców, pracowników działów marketingu i agencji reklamowych. Możesz być na początku lub w środku swojej drogi zawodowej, ważne jest abyś czuł potrzebę zapoznania się z

Continue reading

Szkoła Liderów

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Kurs Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Szkoła Liderów (PL, KPL) Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Liderzy pełnią kluczową rolę w życiu kościołów, a wysoka jakość ich posługi ma bezpośredni, budujący wpływ na ludzi i dynamikę wzrostu chrześcijańskich wspólnot. Szkoła Liderów w WSTS jest miejscem planowania osobistego rozwoju, zdobywania

Continue reading

Teologia biblijna i pastoralna

Rodzaj studiów:  Studia podyplomowe Kurs (dla osób nie posiadających wyższego wykształcenia) Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji Teologia biblijna i pastoralna (skrót PB)   Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów  jest dostarczanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości Biblii, języków biblijnych, doktryny i etyki chrześcijańskiej oraz kaznodziejstwa i duszpasterstwa. Studia skierowane

Continue reading

Szkoła charyzmatyczna

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Kurs Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Szkoła Charyzmatyczna  (skrót PC, KPC) Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Szkoła Charyzmatyczna to szkolenie o charakterze studiów podyplomowych lub kursu, którego celem jest interdyscyplinarne oraz praktyczne spojrzenie na dary Ducha Świętego we współczesnym ruchu zielonoświątkowym. U podstaw tego przedsięwzięcia leży przekonanie, że

Continue reading

Szkoła Poradnictwa i Terapii Małżeństw

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Szkoła Poradnictwa i Terapii Małżeństw (skrót PT) Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Celem Szkoły Poradnictwa i Terapii Małżeństw jest przygotowanie liderów do pracy z małżeństwami, tak aby zapewnić kościołom profesjonalną kadrę mogącą służyć małżeństwom i rodzinom, zarówno w dziedzinie profilaktyki jak i poradnictwa,

Continue reading

Studia podyplomowe z zakresu katechetyki Studia podyplomowe z zakresu pedagogiczno-katechetycznego

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji:                                              Studia podyplomowe z zakresu katechetyki (skrót PK) Studia podyplomowe z zakresu pedagogiczno-katechetycznego (skrót PP) Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów jest przygotowanie do nauczania religii w ramach systemu oświaty. MEN określa, jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel katecheta. Program studiów jest dostosowany do

Continue reading

Coaching i mentoring

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Coaching i mentoring (skrót PM)   Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Coaching skierowany jest do tych, którzy chcą skutecznie wspierać w rozwoju drugiego człowieka. Coaching inspiruje ludzi do korzystania z wszystkich talentów, umiejętności, bez wielu barier, które ich przed tym powstrzymują. Mentoring polega

Continue reading

Poradnictwo i terapia osób uzależnionych

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Kurs Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Poradnictwo i Terapia Osób Uzależnionych (skrót PU, KPU)   Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów jest nabycie zaawansowanych umiejętności w pracy z osobami uzależnionymi w pierwszym kontakcie oraz w dalszej pracy motywującej i opiekuńczej. Studenci nabywają wiedzę z zakresu terapii uzależnień

Continue reading