Coaching i mentoring

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe
Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Coaching i mentoring (skrót PM)
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Opis studiów: Coaching skierowany jest do tych, którzy chcą skutecznie wspierać w rozwoju drugiego człowieka. Coaching inspiruje ludzi do korzystania z wszystkich talentów, umiejętności, bez wielu barier, które ich przed tym powstrzymują. Mentoring polega na wspieraniu rozwoju drugiej osoby, poprzez udostępnianie jej swojej wiedzy, dzielenie się doświadczeniem, udzielanie informacji zwrotnej, inspirowanie do podejmowania wyzwań. Studia są przeznaczone dla duszpasterzy, nauczycieli, liderów, szefów, trenerów, przełożonych, oraz tych, którzy chcą takie role efektywnie pełnić w przyszłości.

Studia wyróżniają się różnorodnością form prowadzenia zajęć, oraz samodzielną pracą studentów. Warsztatowa formuła spotkań wypełnia 80 % czasu. Uczymy poprzez doświadczenie. W trakcie trwania studiów uczestnicy prowadzą samodzielne rozmowy coachingowe i mentoringowe.

Dzięki Programowi Stypendyjnemu CoachWise™ słuchacze studiów podyplomowych WSTS Coaching i Mentoring uzyskają 27,5 godzin edukacyjnych akredytowanych w International Coach Federation (ICF CCE – Continuing Coach Education) oraz uzyskają Certyfikat Absolwenta programu CoachWise Coaching Essentials Program™. Certyfikat ułatwia akredytację ICF dla coachów i umożliwia przystąpienie do innych szkoleń opartych o metodykę CoachWise™.

CoachWise™ to unikalna metodyka wspierająca osiąganie celów poprzez zrównoważone odkrywanie i wykorzystywanie zasobów osobistych i organizacyjnych, najszerzej rozpowszechniona metodyka coachingu i mentoringu w polskim biznesie.

Program studiów: ·         Mistrz Mentor i Coach Inspirator – Interaktywne ćwiczenie. Wprowadzenie w zagadnienie coachingu i mentoringu.

·         Czym jest sztuka rozmowy w coachingu i mentoringu?

·         Miejsce coachingu i mentoringu w pracy z ludźmi.

·         Filary oraz różnice w coachingu i mentoringu.

·         Definicje mentoringu, coachingu, w porównaniu do poradnictwa, duszpasterstwa oraz nauczania. Właściwe zastosowanie narzędzi wspierających ludzi.

·         Zasady edukacji osób dorosłych. Cykl uczenia się D. A. Kolba.

·         Zasady i etapy budowania relacji w mentoringu i coachingu.

·         Struktura rozmowy w coachingu i mentoringu.

·         Różne modele prowadzenia spotkań coachingowych i mentoringowych.

·         Umiejętność stawiania celów w coachingu i mentoringu.

·         Słuchanie w pracy coacha i mentora.

·         Sztuka zadawania pytań.

·         Wspieranie informacją zwrotną w mentoringu.

·         Odzwierciedlanie.

·         Metafory w pracy coacha.

·         Obserwacja w procesie coachingu i mentoringu.

·         Praca z wartościami człowieka.

·         Tożsamość, Misja, Wizja w życiu człowieka.

·         Odkrywanie talentów.

·         Praca nad sposobem myślenia człowieka.

·         Narzędzia i ćwiczenia w pracy coacha i mentora.

·         Wspieranie człowieka w procesie przejścia przez zmiany.

·         Praca z przekonaniami i obawami powstrzymującymi człowieka przed działaniem.

·         Umiejętność pracy z perspektywami ludzi na otaczającą ich rzeczywistość.

·         Rodzaje coachingu i mentoringu.

·         Otwieranie i zamykanie relacji coachingowej.

·         Superwizja w coachingu.

·         Postawa oraz kompetencje coacha wg ICF.

·         Zagrożenia i wyzwania w coachingu.

·         Etyka i wartości w coachingu wg ICF.

·         Certyfikacja i organizacje zrzeszające coachów w Polsce i na świecie.

Studia z zakresu coachingu i mentoringu są prowadzonymi zgodnie z metodologią standardów kompetencji (Coach ICF) oraz uwzględniają światopogląd oraz wartości chrześcijańskie.

DODATKOWE ZAGADNIENIA, PORUSZANE PODCZAS TRWANIA ZAJĘĆ, ZWIĄZANE Z CHRZEŚCIJAŃSKĄ PERSPEKTYWĄ NA COACHING I MENTORING ORAZ ŚWIATOPOGLĄDEM LUDZI WIERZĄCYCH

·         Różnice między coachingiem świeckim a chrześcijańskim.

·         Jak wspierać człowieka jednocześnie zachowując koncentrację na Bogu .

·         Definicje, zakres i granice coachingu a coachingu używanego na fundamencie wartości ewangelicznych.

·         Kiedy lider powinien być mentorem a kiedy coachem?

·         Jaka jest perspektywa Pisma Świętego na rozwój człowieka.

·         Jak zmieniają się ludzie wierzący? Gdzie działa Bóg i Łaska a gdzie jest miejsce na współdziałanie człowieka.

·         Praca coacha z obawami ludzi w świetle Pisma Świętego i doświadczeń duszpasterskich w kościołach.

·         Współpraca coacha ze służbami i liderami kościołów.

·         Odkrywanie osobistego powołania w trakcie sesji coachingowych.

·         Mentoring i Coaching dla Liderów i Przywódców. Jak mogę pracować jako coach wśród ludzi w kościele?

·         Spostrzeganie coachingu i mentoringu w środowiskach chrześcijańskich.

·         Rozmowy z ludźmi we wspólnotach. Jakie elementy z mentoringu i coachingu warto stosować?

·         Intuicja czy prowadzenie Ducha Świętego w trakcie sesji coachingowych?

·         Zagrożenia świeckiej duchowości w coachingu (ezoteryka, Zen, religie wschodu) a dbałość o pozostanie w nurcie ewangelicznym.

Wykładowcy: ZESPÓŁ PROWADZĄCY

Magdalena Kamińska,

Kierownik Studiów Coach, mentor, trener, lider specjalizujący się w obszarach takich jak: wspieranie ludzi w rozwoju, dzielenie się doświadczeniem oraz rozwój postaw i umiejętności przywódczych. Certyfikowany w 2006 r Coach ICC i trener z ponad 10 letnim doświadczeniem. Opracowała, oraz prowadziła w latach 2014/2015 pierwsze w Polsce Studia Podyplomowe „Coaching i Mentoring” uwzględniające perspektywę Ewangelii oraz światopogląd wartości chrześcijańskich. Od 14 lat łączy rolę przywódczą z wspieraniem ludzi poprzez warsztaty, sesje coachingu i mentoringu, wykłady. W pracy zawodowej zarządza zespołami oraz projektami. Zdaniem wielu uczestników, utalentowany trener, którego ludzie cenią za perfekcjonizm, metodykę pracy, tworzenie zespołowej atmosfery i charyzmę . Twórca organizacji LeaderStyle, wspierającej rozwój przywództwa Liderów organizacji non profit, wspólnot chrześcijańskich.

Joanna Baranowska

Od 2007 związana z Coaching Center – akademią otwartą, kształcącą profesjonalnych coachów. Obszary specjalizacji: przywództwo, coaching, sprzedaż, warsztat trenerski. Metody pracy: trening, warsztat interaktywny, coaching grupowy. Ponad 2000 godzin pracy z klientem indywidualnym w biznesie. Zdobyła certyfikaty kilku amerykańskich Instytucji Coachingowych, m. in. Coach Training Institute (CTI), USA (Warszawa 2006), CoachWise, USA, Warszawa 2008, Conflict Coaching by Synergy (Kanada 2012). Wykłada coaching na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego – Coaching I Mentoring w biznesie. Założyciel firmy coachingowo – szkoleniowej Coaching House (www.coachinghouse.pl). Jej pasją jest uczenie się nowych rzeczy oraz praca misyjna w Afryce (mojauganda.wordpress.com). Ukończyła również Instytut Poradnictwa Fundacji Misja w Ustroniu oraz Dwuletni Kurs Fundacji DE’IGNIS „Duszpasterstwo i pomaganie osobom z problemami psychicznymi”.

Dawid Wawrzyniak

Absolwent wielu szkół coachingowych, posiadający międzynarodową certyfikację ICF na poziomie PCC. Wykładowca akademicki coachingu i mentoringu oraz praktyk z doświadczeniem ponad 1400 godzin coachingu. Certyfikowany trener narzędzia Right Path. Posiada 15 letnie doświadczenia w kierowaniu zespołami i projektami rozwojowymi, szkoleniowymi. Specjalizuje się w takich obszarach jak: przywództwo, strategia, zmiana, konflikty, komunikacja, innowacyjność, podejmowanie trudnych decyzji, przygotowywanie ludzi do objęcia nowej roli w zespole. Jest także menedżerem, mówcą konferencyjnym oraz mentorem dla młodych przedsiębiorców. Aktywnie zaangażowany w społeczne i wspólnotowe projekty. Twórca fundacji Proca wspierającej Liderów. Pionier coachingu chrześcijańskiego w Polsce.

WYKŁADOWCY GOŚCINNI

Alicja Gotowczyc

Współzałożyciel oraz Prezes Forum Mentorów AHA Effect. Praktyk, z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w międzynarodowych korporacjach. W zakresie jej zadań biznesowych był rozwój kompetencji współpracujących z nią menadżerów. Od 2005 roku tworzyła i realizowała programy rozwojowe dla menadżerów liniowych, executive i przedsiębiorców. Certyfikowany Biznes Coach z ponad 10 letnim doświadczeniem (ICC, Erickson College ICF), Master Riess Motivation Profile, który przeprowadził około 2000 godzin spotkań coachingowych i mentoringowych , przepracowała ponad 1000 dni na sali szkoleniowej szkoląc ponad 800 osób i superwizując pracę ponad 100 trenerów i menadżerów.

dr Wojciech Kowalewski

Pastor, doktor teologii praktycznej, mówca motywacyjny i coach. Jest członkiem zarządu i wykładowcą programu rozwoju przywództwa Centrum Edukacji Liderów oraz koordynatorem i głosem kampanii multimedialnej „Prosto z Serca”. Regularnie publikuje artykuły z zakresu duchowości, przywództwa i coachingu. W Instytucie Rozwoju „Złote Jabłko” zajmuje funkcję prezesa zarządu i jest aktywnie zaangażowany w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i coachingu. Posiada akredytację coachingową MetaFormation Leadership Institute i CoachWise (na poziomie Equipped). Poza korzystaniem z programów licencjonowanych przez MetaFormation Leadership Institute (Tony Stoltzfus), jest też twórcą autorskich programów szkoleniowych takich jak „Życie z pasją”.

Alina Wieja

Doradca rodzinny, mówca konferencyjny, oraz wykładowca szkoleń w zakresie osobistego rozwoju, zdrowego stylu życia, budowania silnej rodziny, wzmacniania relacji z Bogiem i ludźmi oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Założyła w 1995 roku Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego, poprzez który realizuje autorskie programy szkoleniowe takie jak: Jak skutecznie pomagać innym, Roczne Szkolenie Podstawowe, Przemiana życia i Życie w obfitości. Prowadzi wykłady, szkolenia oraz audycje radiowe przeznaczone dla kobiet, matek i małżeństw. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu indywidualnej pomocy również w ramach Ośrodka Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej w Ustroniu. Wraz z mężem jest założycielką i dyrektorem Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja” w Ustroniu. Alina Wieja jest również redaktor naczelną czasopisma „Nasze Inspiracje”, autorką wielu artykułów, książek oraz serii podręczników z zakresu Poradnictwa: „Jak skutecznie pomagać innym?”

Uprawnienia (kwalifikacje): Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Coachingu i mentoring oraz Certyfikat Absolwenta programu CoachWise Coaching Essentials Program™. Certyfikat ułatwia akredytację ICF dla coachów i umożliwia przystąpienie do innych szkoleń opartych o metodykę CoachWise™.
Forma zakończenia: Zaliczenie przedmiotów wchodzących w zakres studiów.
Termin rozpoczęcia studiów: 1 lutego 2019 r.
Termin zakończenia studiów:
Czas trwania (w semestrach lub zjazdach): 2 semestry

Zajęcia podzielone są na dziewięć dwudniowych zjazdów odbywających się w miesięcznych odstępach. Łączny czas trwania studiów podyplomowych to 190 godzin.

Terminy zjazdów
Koszt:
Zasady rekrutacji, w tym określenie dokumentów i dat: 1. Należy złożyć w Dziekanacie:

a. dot. rekrutacji na studia podyplomowe:

– Podanie o przyjęcie na studia

– Ankieta kandydata studiów podyplomowych z coachingu i mentoringu (PM)

– Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis) oraz kopia dyplomu

– 1 zdjęcie legitymacyjne (3,5×4,5 cm; wycięte; podpisane)

– Kserokopia dowodu osobistego

– Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

– Deklaracja płatności

Skorzystaj z e-rekrutacji: http://wst.kei.pl/wsts/skladanie-dokumentow-na-studia/

Partnerzy specjalizacji

coachwise leader_style proca
zycie_i_misja inspiracje zlote_jablko forum_mentorow
coaching_house
Ulotka_CiM_mala

pobierz

Book your tickets