Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów:

1. Nadesłania dokumentów:

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

podanie o przyjęcie na studia [ściągnij] – świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia wyższej uczelni
– 4 zdjęcia legitymacyjne (3,5×4,5 cm; z półprofilu, wycięte, podpisane)
rekomendacja pastora [ściągnij] (dot. kandydatów z kościołów ewangelicznych)
– kserokopia dowodu osobistego
– dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

Studia podyplomowe lub kurs: 

podanie o przyjęcie na studia [ściągnij] lub podanie o przyjęcie na kurs [ściągnij]
– dyplom ukończenia studiów wyższych
– 2 zdjęcia legitymacyjne (3,5×4,5 cm; z półprofilu, wycięte, podpisane)
rekomendacja pastora [ściągnij] (dot. kandydatów z kościołów ewangelicznych)
– list rekomendacyjny dla kursu i studiów w Szkole Charyzmatycznej
– ankieta kandydata do Szkoły Służby Charyzmatycznej
ankieta dla kandydata studiów podyplomowych z Coachingu i mentoringu
– kserokopia dowodu osobistego
– dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 

2. Odbycia rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie.

2 lipca 2018 r., godzina 10:00
10 września 2018 r. , godzina 10:00

Dane do przelewu opłaty rekrutacyjnej

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna
Bank Pekao S.A.
VI Oddział w Warszawie
Nr 04124010821111000004279110


Tabele opłat

Opłaty-za-studia-WSTS-20172018-aktualizacja-20170803