Procedura aplikacyjna

1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

2. Pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz odpowiedni formularz aplikacyjny:

3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości:

  • 85 zł przy aplikacji na studia licencjackie
  • 145 zł przy aplikacji na studia podyplomowe
  • 85 zł przy aplikacji na studia podyplomowe dla absolwentów WSTS

Numer konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110
Tytułem: Opłata_rekrutacyjna_STUDIA_IMIĘ_NAZWISKO

PRZYKŁAD:
Opłata_rekrutacyjna_TEOLOGIA_BIBLIJNA_I_
PASTORALNA_STUDIA_LICENCJACKIE
_JAN_KOWALSKI

4. Osobiście lub listem poleconym na adres ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa dostarcz następujące dokumenty:

  • uzupełniony, wydrukowany i ręcznie podpisany formularz aplikacyjny,
  • cztery podpisane aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (tylko studia licencjackie) 
  • kopię świadectwa dojrzałości (studia licencjackie) lub dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia podyplomowe); oryginał lub odpis do wglądu na pierwszym zjeździe,     
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

5. Jeżeli aplikujesz na studia licencjackie, zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną w jednym z poniższych terminów. 

I tura rozmów kwalifikacyjnych: 3-4 lipca 2020 r., piątek - sobota, od godz. 10:00
II tura rozmów kwalifikacyjnych: 18-19 września 2020 r., piątek - sobota, od godz. 10:00

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się w zdalnie przez komunikator Google Meet. Dokładne godziny oraz wszelkie szczegóły będę wysłane bezpośrednio do wszystkich Kandydatów, którzy uzupełnili formularz zgłoszeniowy. 

 


Tabele opłat

Op%C5%82aty-za-studia-WSTS-20122021

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij poniższe pola
Wybór specjalizacji lub kierunku

Wybór trybu studiów (dot. wyłącznie kandydatów na studia licencjackie):

stacjonarneniestacjonarne

Wiadomość

- *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji dla potrzeb rejestracji, postępowania rekrutacyjnego, a następnie dokumentowania przebiegu studiów, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j.t. ze zm.), a także na potrzeby przyszłych rekrutacji przez Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną w Warszawie.

- Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej i realizowanych programach za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t.).

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych przez Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną w Warszawie.

w razie problemów, proszę wysyłać zgłoszenia bezpośrednio na adres rekrutacja@wsts.edu.pl