Nagrania z Konferencji Synodalnej 2014

Zachęcamy do wysłuchania kazań i nauczań, które wygłosili bp Marek Kamiński, bp Ong Sek Leang i bp Dominik Yeo podczas Konferencji Synodalnej pastorów i przywódców Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Konferencja odbyła się w murach naszej uczelni już kolejny raz z rzędu.

Marek Kamiński – od roku 2008 Prezbiter Naczelny Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, doktor nauk teologicznych. Inicjator i współzałożyciel międzynarodowej akcji o nazwie „Braterstwo Ponad Granicami”, krzewiącej współpracę Kościołów zielonoświątkowych na Białorusi, Litwie oraz w państwach zachodnich.
Joz 5,13 15 (czw. 18 IX 2014)

Dominic Yeo – Prezbiter Naczelny Assemblies of God oraz Pastor Zboru Trinity w Singapurze. Znany i ceniony na świecie kaznodzieja. Intensywnie zaangażowany w pracę nad rozwojem Królestwa Bożego. Jego szczególnie mocną stroną jest praktyczna wiedza na temat rozwoju kościoła w warunkach gwałtownych zmian cywilizacyjnych, jakie nastąpiły w Singapurze. Pastor Dominic wskazuje, jak może funkcjonować nowoczesny kościół zachowujący czystość nauki i świętość życia.

Tożsamość przywódcy w Chrystusie  (pt, 19 IX 2014)

12 zasad, które pomogą prowadzić współczesne zbory (sb, 20 IX 2014)

Ong Sek Leang – Prezbiter Naczelny Assemblies of God oraz Pastor Zboru w Kuala Lumpur w Malezji. Jego służba rozwinęła się w kraju muzułmańskim, gdzie otwarte głoszenie Chrystusa jest zabronione. Pomimo tego kościół zielonoświątkowy w Malezji intensywnie się rozwija, a zawdzięcza to szczególnej i bezkompromisowej otwartości na działanie Ducha Świętego w zborach. Pastor Ong Sek Leang dał się poznać jako kaznodzieja głoszący w mocy Bożego Ducha.

Nowe namaszczenie  (czw, 18 IX 2014)

Relacja z Bogiem jako fundament służby (sb, 20 IX 2014)

Book your tickets