20.10.2016


  • 15 września Termin nadsyłania referatów
  • 30 PLN (normalny), studenci 15 PLN Opłata konferencyjna
Rejestracja

Zaproszenie na Konferencję Naukową

Polskie Forum Chrześcijańskie serdecznie zaprasza na konferencję naukową pod tytułem:

Jeden Duch, różne dary, wspólne dobro

Konferencja odbędzie się 20 października 2016 r. w godzinach 9:30-16:30, w siedzibie Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie, przy ul. Wybornej 20.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (UKSW), ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc (UKSW), ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), prof. dr hab. Karol Karski (ChAT), ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski (ChAT), dr hab. Noemi Modnicka, ks. prof. Jarosław Moskałyk (UAM), ks. dr hab. Sławomir Pawłowski (KUL), ks. prof. ChAT dr Jerzy Tofiluk (Prawosławne Seminarium Duchowne), prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (ChAT)

Cel i tematyka konferencji

Celem konferencji jest poddanie refleksji teologicznej pneumatologicznego aspektu jedności chrześcijańskiej. Myśl przewodnia „jeden Duch, różne dary, wspólne dobro” została zaczerpnięta z 1 Listu do Koryntian (12,4-7), zachęcającego do jedności, która afirmuje i docenia różnorodność darów, jakie przynoszą poszczególne tradycje i wspólnoty chrześcijańskie, i angażuje je w działania na rzecz wspólnego dobra.

Format konferencji:

Zaplanowane są cztery sesje, których moderatorami będą: dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT (sesja biblijna); ks. prof. dr  hab. Wojciech Hanc, UKSW (sesja historyczna); prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, ChAT (sesja systematyczna); dr hab Wojciech Gajewski, prof. UG (sesja praktyczna).

Imprezy towarzyszące:

Prezentacja wydawnictw (Towarzystwo Biblijne, ChAT, UKSW, EWST, WBST, WSTS) w przerwach konferencji.

Po konferencji ok. godz. 18:00 planowane jest nabożeństwo charyzmatyczne.

Opłata konferencyjna

Opłata w wysokości 30 zł (15 zł studenci i doktoranci) obejmuje również koszt obiadu i przerw kawowych.

Patronat naukowy

Komitet Nauk Teologicznych PAN

Uczelnie: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne, Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

Patronat medialny

Serdecznie zapraszamy!
w imieniu Komitetu organizacyjnego
prof. Andrzej Perzyński (UKSW)

kontakt:Wyższa Szkoła Teologiczno Społeczna
Wyborna 20, 03-681 Warszawa
tel. 022 679 72 41; email: sekretariat@wst.edu.pl

wpłat należy dokonywać na konto:   Bank Pekao S.A.
VI Oddział w Warszawie
Nr 04124010821111000004279110
w tytule przelewu: Konferencja PFCh


Dodatkowe informacje na temat konferencji

Godziny Program
9:30-9:45 Powitanie uczestników: prezb. Piotr Nowak, Rektor WSTS;
prof. dr hab. Tadeusz Zieliński, Prorektor ChAT;
ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc – Delegat Rektora UKSW
9:45-10:00 ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński (UKSW), O idei Polskiego Forum Chrześcijańskiego
10:00 – 10:45 Sesja biblijna

dr Wsiewołod Konach (ChAT) Charyzmaty w ujęciu biblijnym – perspektywa prawosławna

dr Leszek Jańczuk (WSTS), Charyzmat proroctwa w teologii i życiu Apostoła Pawła

10:45 – 11:15 Dyskusja panelowa

Moderator: dr hab. Kalina Wojciechowska (ChAT)

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:15 Sesja historyczna

dr hab. Wojciech Gajewski (UG), Charyzmaty w doświadczeniu Kościoła II i III wieku.

ks. dr Adam Strojny (Chemin Neuf), Duch Święty w teologii współczesnej

dr hab. Jan Mironczuk (WSTS, WBST), Wyznania chrześcijańskie i ich wzajemne relacje w województwie białostockim w okresie II RP

12:15 – 12:45 Dyskusja panelowa

Moderator: ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc (UKSW)

12:45 – 13:45 Przerwa obiadowa
13:45 – 14:30 Sesja systematyczno-dogmatyczna

dr Jerzy Sojka (ChAT) Charyzmaty w ujęciu systematycznym – perspektywa ewangelicka

bp dr Mateusz Wichary (WBST), „Przebudzenie” jako pneumatologiczna cecha dystynktywna ewangelikalnej teologii i doświadczenia

ks. dr hab. Krzysztof Kietliński (UKSW), Talent a charyzmat w Kościele katolickim

14:30 – 15:00 Dyskusja panelowa

Moderator: prof. Tadeusz Zieliński (ChAT)

15:00 – 15:15 Przerwa kawowa
15:15 – 16:00 Sesja praktyczna

ks. dr hab. Sławomir Pawłowski (KUL), Wyjść ze strefy własnego komfortu – duszpasterza katolickiego spotkanie z charyzmatami

ks. Leszek Czyż, Charyzmaty w ujęciu praktycznym – perspektywa ewangelicka

bp dr Marek Kamiński (WSTS), Odnowa charyzmatyczna w Kościele Zielonoświątkowym w Polsce

16:00 – 16:30 Dyskusja panelowa

Moderator: dr hab. Wojciech Gajewski (UG)

16:30 Zakończenie Konferencji

Prezentacja wydawnictw (Towarzystwo Biblijne, ChAT, UKSW, EWST, WBST, WSTS) w przerwach konferencji.

Po konferencji ok. godz. 18:00 planowane jest nabożeństwo charyzmatyczne.

recenzowana monografia wieloautorska

polskie_forum_chrzescijanskie_plakat_stronaWSTS