Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów katechetycznych, 17 czerwca 2006 r.

Book your tickets