Studia Podyplomowe z Zakresu Katechetyki i z Zakresu Pedagogiczno-Katechetycznego

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe
Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji:  Studia podyplomowe z zakresu katechetyki (skrót KAT)

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiczno-katechetycznego (skrót PED)

Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Opis studiów: Celem studiów jest przygotowanie do nauczania religii w ramach systemu oświaty. MEN określa, jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel katecheta. Program studiów jest dostosowany do aktualnych wymogów prawa oświatowego.
Program studiów: Program studiów katechetycznych (dla osób posiadających wykształcenie pedagogiczne):

 • Podstawy pedagogiki religii – dr E. Bednarz
 • Podstawy dydaktyki religii /metodyka nauczania/ – dr E. Bednarz
 • Katechetyka szczegółowa – dr E. Bednarz
 • Doktryna chrześcijańska – dr T. Józefowicz
 • Wprowadzenie do Pisma Św. – mgr Jonasz Oświeciński
 • Etyka – dr T. Józefowicz
 • Warsztaty katechetyczne – dr E. Bednarz
 • Praktyki katechetyczne – dr E. Bednarz
 • Seminarium dyplomowe – dr E. Bednarz

Program studiów pedagogiczno-katechetycznych:

 • Podstawy pedagogiki religii – dr E. Bednarz
 • Podstawy dydaktyki religii /metodyka nauczania/ – dr E. Bednarz
 • Katechetyka szczegółowa – dr E. Bednarz
 • Doktryna chrześcijańska – dr T. Józefowicz
 • Wprowadzenie do Pisma Św. – mgr Jonasz Oświeciński
 • Etyka – dr T. Józefowicz
 • Warsztaty katechetyczne – dr E. Bednarz
 • Podstawy psychologii dla nauczycieli – dr E. Bednarz
 • Psychologia etapów edukacyjnych – dr E. Bednarz
 • Podstawy pedagogiki dla nauczycieli – dr E. Bednarz
 • Pedagogika etapów edukacyjnych – dr E. Bednarz
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (podstawy pedagogiki specjalnej) – dr E. Bednarz
 • Praktyki pedagogiczne – dr E. Bednarz
 • Seminarium dyplomowe – dr E. Bednarz
Uprawnienia (kwalifikacje): Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie katechetyki, które upoważnia do nauczania religii w szkole lub w punkcie katechetycznym.
Forma zakończenia: Zaliczenie przedmiotów wchodzących w zakres studiów, zaliczenie praktyk, praca dyplomowa.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2020
Termin zakończenia studiów: styczeń 2022
Czas trwania (w semestrach lub zjazdach): 3 semestry; studia realizowane są podczas 15 zjazdów. Zjazdy rozpoczynają się w sobotę o godz. 9:00 a kończą w niedzielę o godz. 15:30. Część zjazdów odbywa się online.
Terminy zjazdów:
Koszt: Studia katechetyczne / Kurs katechetyczny:

 • 2750 zł – przy płatności za całe studia do 30 września 2020
 • 2 x 1400 zł – przy płatności w dwóch ratach
 • 10 x 295 zł – przy płatności w 10 ratach

Studia pedagogiczno–katechetyczne:

 • 3250 zł – przy płatności za całe studia do 30 września 2020
 • 2 x 1650 zł – przy płatności w dwóch ratach
 • 10 x 345 zł – przy płatności w 10 ratach
REKRUTACJA KROK PO KROKU: 1. UZUPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STRONIE: https://studia.wsts.edu.pl/rekrutacja

2. DOKONAJ WPŁATY OPŁATY REKRUTACYJNEJ 145 zł (lub 85 zł dla absolwentów WSTS)

3. PRZYGOTUJ KOMPLET DOKUMENTÓW (dotyczy tylko osób aplikujących na studia):

 • Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (w formacie PDF).
 • Skan dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dla osób, które ukończyły studia po 2005 roku, wraz z suplementem do dyplomu).

4. W ciągu trzech dni od uzupełnienia formularza zgłoszeniowego (punkt 1.) zostanie wysłany mail potwierdzający otrzymanie zgłoszenia na studia / kurs oraz wiadomość o utworzeniu konta w uczelnianym systemie rekrutacyjnym wraz z opisem sposobu i przebiegu logowania do systemu.

5. Po zalogowaniu się do uczelnianego systemu rekrutacyjnego otrzymasz instrukcję w jaki sposób, krok po kroku, uzupełnić formularz aplikacyjny wraz z deklaracją płatności za studia oraz jak przesłać niezbędne dokumenty.

ulotki_podyplomowe_pedagogiczne_2019_09_09_druk

pobierz

Book your tickets