Studia podyplomowe z zakresu katechetyki Studia podyplomowe z zakresu pedagogiczno-katechetycznego

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe
Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji:  Studia podyplomowe z zakresu katechetyki (skrót PK)

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiczno-katechetycznego (skrót PP)

Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Opis studiów: Celem studiów jest przygotowanie do nauczania religii w ramach systemu oświaty. MEN określa, jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel katecheta. Program studiów jest dostosowany do aktualnych wymogów prawa oświatowego.
Program studiów: Program studiów katechetycznych (dla osób posiadających wykształcenie pedagogiczne)

·         Podstawy pedagogiki religii

·         Podstawy dydaktyki religii /metodyka nauczania/

·         Katechetyka szczegółowa

·         Doktryna chrześcijańska

·         Wprowadzenie do Pisma Św.

·         Etyka

·         teologiczna

·         Warsztaty katechetyczne

·         Praktyki katechetyczne

·         Seminarium dyplomowe

Program studiów pedagogiczno-katechetycznych

·         Podstawy pedagogiki religii

·         Podstawy dydaktyki religii /metodyka nauczania/

·         Katechetyka szczegółowa

·         Doktryna chrześcijańska

·         Wprowadzenie do Pisma Św.

·         Etyka

·         Warsztaty katechetyczne

·         Podstawy psychologii dla nauczycieli i Psychologia etapów edukacyjnych

·         Podstawy pedagogiki dla nauczycieli

·         Pedagogika etapów edukacyjnych

·         Praktyki pedagogiczne

·         Seminarium dyplomowe

Uprawnienia (kwalifikacje): Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie katechetyki, które upoważnia do nauczania religii w szkole lub w punkcie katechetycznym.
Forma zakończenia: Zaliczenie przedmiotów wchodzących w zakres studiów, zaliczenie praktyk, praca dyplomowa.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2020
Termin zakończenia studiów:  wrzesień 2021
Czas trwania (w semestrach lub zjazdach): 3 semestry; studia realizowane są podczas 6 zjazdów (ostatni zjazd przedłużony). Zjazdy rozpoczynają się w piątek o godz. 16:15 a kończą w niedzielę o godz. 15:30.
Terminy zjazdów:
Koszt:
Zasady rekrutacji,

w tym określenie dokumentów i dat:

1. Należy złożyć w Dziekanacie:

– Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis) oraz kopia dyplomu

– 1 zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm; wycięte; podpisane)

– kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu na pierwszym zjeździe

– dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

– formularz aplikacyjny

Skorzystaj z e-rekrutacji: http://wst.kei.pl/wsts/skladanie-dokumentow-na-studia/

ulotki_podyplomowe_pedagogiczne_2019_09_09_druk

pobierz

Book your tickets