Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2012/2013 w Warszawskim Seminarium Teologicznym, miało miejsce na pierwszym zjeździe pod koniec września,
w sobotę 29 września. Używając nazwy Warszawskie Seminarium Teologiczne, nie pomyliłam się, ponieważ jeszcze we wrześniu tak właśnie nazywała się Uczelnia mieszcząca się przy ulicy Wybornej 20 w Warszawie.

Rektor WST prezb. Piotr Nowak, wygłosił mowę inaugurującą nowy rok akademicki, przywitał kadrę, a także dotychczasowych i nowych studentów. Na uroczystości inauguracji nie było zaproszonych gości z innych uczelni. Atmosfera była podniosła z powodu tego, że nowy rok miał być rokiem nowego początku oraz zmian dla Warszawskiego Seminarium Teologicznego.

W październiku, uchwałą Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego, Warszawskie Seminarium Teologiczne zostało przekształcone w Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną. Wbrew pozorom, zmianie uległa nie tylko nazwa, ale również profil i cele Uczelni. Dotychczas głównym zadaniem Seminarium, było przygotowywanie ludzi do służby w Kościele: duchownych, katechetów i liderów służby muzycznej; od tego roku Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna będzie przygotowywać nie tylko do służby, ale także do pracy, będzie dawać kwalifikacje niezbędne do odnalezienia się na rynku pracy.

Od inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 wiele się wydarzyło na WSTS. We wrześniu do grona WSTS dołączyli Diane i Dennis Holcomb. Małżeństwo misjonarzy
z Oregonu ze Stanów Zjednoczonych. Przed przyjazdem do Warszawy, służyli w zborze Szczecinie. Na WSTS powierzono im pełnienie kilku funkcji, m. in. opiekę duszpasterską nad studentami, usługi na nabożeństwach i modlitwach studenckich, a także prowadzenie uczelnianej kawiarenki, z którego korzystała kadra, studenci i zaproszeni goście. Diane i Dennis szybko stali się przyjaciółmi WSTS i nie łatwo było się z nimi rozstać, kiedy w maju musieli opuścić Polskę i wrócić do Oregonu.

Nowością minionego roku, była decyzja o wprowadzeniu na WSTS e-learningowej formy prowadzenia przedmiotów. Na początek e-learningiem objęte zostały dwa przedmioty: Wstęp do Nowego Testamentu oraz Wstęp do Teologii. Tak niewielka liczba prowadzonych
w ten sposób wykładów podyktowana była koniecznością przetestowania funkcjonalności nowej formy i wdrożenia wykładowców w nowy system pracy. Od kolejnego roku forma
e-learningowa obejmie większą ilość przedmiotów.

W październiku zapoczątkowana została nowa inicjatywa, której pomysłodawcami byli studenci. Ta inicjatywa to Koło Teologów Biblijnych, jej prowadzenie objął Daniel Kalinowski. Pomysł narodził się z potrzeby rozmawiania o rzeczach ważnych i ciekawych, dotyczących teologii i Biblii. Ostatnie spotkanie KTB w roku akademickim 2012/2013 odbyło się podczas ostatniego zjazdu studentów studiów niestacjonarnych i miało formę dyskusji
z udziałem czterech teologów, wykładowców WSTS.

W dniach 21-25 listopada na WSTS odbyły się warsztaty audiowizualne. Prowadzącymi byli: Tom Khazoyan z Littleton, Colorado, oraz Chip Redd z Madrytu z Hiszpanii. Uczestnicy warsztatów poznali teoretyczne podstawy kręcenia filmów, obsługi kamer, ustawienia oświetlenia i doboru mikrofonów. Oprócz teorii, mogli w praktyczny sposób odkrywać tajniki sztuki filmowej, uczestnicząc w ćwiczeniach. Umożliwiła im to także forma zaliczenia szkolenia, którą było nakręcenie krótkiego filmu z wykorzystaniem poznanych technik.

16 lutego miała miejsce jednodniowa konferencja poświęcona służbie uwalniania od Wpływód Demonicznych. Wśród mówców znaleźli się pastorzy zaangażowani w służbę uwolnienia (prezb. Michał Hydzik, prezb. Janusz Lindner, prezb. Jacek Heidenreich, prezb. Kazimierz Sosulski, oraz bp dr Marek Kamiński), teolodzy WSTS (dr Tomasz Józefowicz oraz dr Leszek Jańczuk), psychoterapeuta (Bogna Kuczyńska), a także lekarz psychiatra (Krystyna Jóźwik). Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym, podczas którego uczestnicy mieli okazję zadać nurtujące ich pytania, a także skomentować wystąpienia mówców Konferencji.

13 marca na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej jednego z wykładowców WSTS, Tomasza Józefowicza. Tytuł rozprawy: Etyka polityczna Johna Howarda Yodera, recenzentami byli ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz bp prof. dr hab. Marcin Hintz z ChAT. Podczas obrony obecna była część kadry oraz studenci WSTS.

W dniach 24-25 maja, podczas konferencji poświęconej tematowi pokonywania barier
w rozwoju zboru, uczestnicy mogli słuchać inspirujących wykładów i świadectw pastora
z Australii. Jeremy Griffiths w ciągu dwóch dni konferencji, dzielił się wiedzą
i doświadczeniem związanym z pokonywaniem barier w liczebnym rozwoju zboru.

Rok Akademicki 2012/2013 zakończył się 15 czerwca. Akademia zakończenia była wzruszająca, wesoła i smutna zarazem. Wzruszająca, dlatego, iż mamy świadomość, że miniony rok był bardzo dobry, że wiele się zmieniło, ale też wiele jeszcze przed nami. Wesoła, ponieważ wielu naszych studentów zakończyło pomyślenie studia i razem z nimi cieszyliśmy się, że mogli zamknąć pewien rozdział w życiu. Atmosfera akademii zakończenia była też smutna, dlatego że trzeba było się pożegnać ze studentami, którzy skończyli studia WSTS, ale także trudne było pożegnanie wieloletnich, wiernych i wielkich przyjaciół WSTS, którzy zostali odwołani z Polski do służby w Instytucie Biblijnym w Stanach Zjednoczonych.. Tymoteusz
i Danuta Case przez 16 lat służyli i pracowali na rzecz Warszawskiego Seminarium Teologicznego, później Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej. Danuta pracowała jako wykładowca i prowadziła zajęcia z Informatyki, a także lektorat języka angielskiego. Tymoteusz również przez wiele lat był wykładowcą, duszpasterzem studentów, później także dyrektorem ds. administracji finansów, oraz duchownym Stołecznego Zboru Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Siennej w Warszawie.

Kadra i Studenci WSTS, obecni podczas Akademii Zakończenia Roku Akademickiego 2012/2013, zostali utrwaleni na pamiątkowym zdjęciu. Po zakończeniu oficjalnej części, miały miejsce nieformalne spotkania, zorganizowane dla kadry przez studentów ostatniego roku. Wszyscy zostali także zaproszeni na wspólne grillowanie, za głównym gmachem uczelni.

Dziękujemy Bogu za ten rok!

Patrycja Kalinowska