Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej miała miejsce 5 października 2013 r. podczas pierwszego zjazdu studentów studiów niestacjonarnych. Rektor WSTS prezb. Piotr Nowak wygłosił przemówienie inauguracyjne, przywitał wszystkich obecnych podczas uroczystości wykładowców, pracowników administracji, studentów. Szczególnie gorąco przywitał nowe osoby, które właśnie dołączyły do braci studenckiej WSTS.

Już w październiku zaczął się intensywny czas przygotowań do nadchodzących wydarzeń, które miały się odbyć w siedzibie Uczelni. Pierwsze z nich to konferencja „Powołanie Ewangelistów” projektu „Płomień Ducha”, która odbyła się na WSTS w dniach 17-19 października 2013 r. Mówcą podczas konferencji był wieloletni współpracownik Reinharda Bonnke w Misji CFaN, pastor Siegfried Tomazsewski, założyciel oraz dyrektor misji „Calling Ministry”.

Kolejna konferencja odbyła się tydzień później w dniach 24-26 października 2013 r.. Była to konferencja, organizowana przez Chrześcijańską Misję Pentekoste we współpracy z Instytutem Misji i Rozwoju Kościoła WSTS. Odbiorcami konferencji byli wszyscy chrześcijanie i społeczności ewangeliczno-wolnokościelne.

17 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne kadry i studentów WSTS oraz mieszkańców akademika WSTS. Wigilia uczelniana przygotowana przez członków kadry i studentów to tradycja w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej. Jak co roku, mieliśmy wspaniały czas przy wspólnym stole, wspólną modlitwę, zabawy integracyjne, a czas pomiędzy nimi umilało nam wspólne śpiewanie kolęd.

Wczesną wiosną rozpoczęły się intensywne przygotowania do nowego roku akademickiego, a nowy informator WSTS z bogatą ofertą programową trafił do rąk członków zborów w całym kraju. W nowej ofercie oprócz dotychczas proponowanych kierunków (m.in. Teologia Biblijna i Pastoralna, Poradnictwo Chrześcijańskie i Profilaktyka Społeczna) znalazły się takie specjalizacje jak Nowoczesne Media czy Turystyka Krajów Biblijnych.

W dniach 8-9 marca 2014 r. w siedzibie WSTS odbyła się VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego.

W dniach 13-15 marca 2014 r. odbyła się konferencja pod intrygującym tytułem: „Dlaczego porządni ludzie upadają”. Głównym mówcą podczas konferencji był dr Wayde Goodall, założyciel WorldWideFamily.org oraz służby poświęconej rodzinie, małżeństwu i dzieciom działającej w ponad 30 krajach. Podczas konferencji odbyła się debata z udziałem polskich, wieloletnich ekspertów w dziedzinie duszpasterstwa i psychologii, przeprowadzono również ankietę dotyczącą najczęstszych problemów duszpasterskich. Wyniki ankiety zostały opublikowane jeszcze podczas konferencji. Konferencja była skierowana do przywódców chrześcijańskich, pastorów, liderów duszpasterstwa, chrześcijańskich psychologów i terapeutów. Specjalnie na tę konferencję przetłumaczono na język polski i wydano książkę dra Wayde’a Goodalla „Dlaczego porządni ludzie upadają? 15 zwycięskich strategii jak podnieść się z upadku”. Książkę można było nabyć podczas konferencji, a także później.

Na początku kwietnia w siedzibie Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej odbyły się dwa ważne wydarzenia. Pierwsze z nich miało miejsce 4 kwietnia 2014r., było to wspólne sympozjum naukowe Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie i Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Sympozjum pt. „Trudne Sprawy Ewangelikalizmu Polskiego”, podczas którego poruszono tak ważne zagadnienia jak zmiana paradygmatu małżeństwa i rodziny, patologie seksualne, nowe technologie prokreacji, czy dyskryminacja płciowa. Prelegenci sympozjum to osoby reprezentujące różne kręgi ewangelikalne. Wystąpienia prelegentów zostały skonfrontowane z wypowiedziami innych uczestników spotkania, podczas panelu dyskusyjnego. To sympozjum było pierwszym tego typu wydarzeniem zrzeszającym różne środowiska ewangelikalne, a organizatorzy liczą, że nie ostatnim.

Drugie wydarzenie odbyło się 5 kwietnia 2014 r., była to konferencja pt. „Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym w kościele”, podejmująca ważny temat obecności i miejsca osób niepełnosprawnych w kościele. Jej organizatorem była Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna i Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin przy Kościele Chrześcijan Baptystów w Chociwlu.

Rok akademicki zakończyliśmy oficjalnie 7 czerwca 2014 r. uroczystościa podczas, której Słowem podzielił się John Griffiths.

Dziękujemy Bogu za ten rok!

czasprzygotowania_fotka3