4 października 2014 roku – odbyła się inauguracja roku akademickiego 2014/2015, podczas której miała miejsce immatrykulacja studentów I roku. Uroczystość została uświetniona obecnością zaproszonych gości: biskupa Kościoła Zielonoświątkowego w RP dr. Marka Kamińskiego, biskupa Andrzeja Bajeńskiego – naczelnego prezbitera Kościoła Chrystusowego w RP, rektora ChAT prof. Bogusława Milerskiego, rektora WBST prezb. Gustawa Cieślara oraz posła Johna Abrahama Godsona. Każdy z nich zabrał głos podczas uroczystości wygłaszając przemówienie lub krótkie pozdrowienie.

Pod koniec 2014 roku ukazał się drugi tom Studia Theologica Pentecostalia, stanowiący zbiór artykułów autorów zielonoświątkowych i ewangelikalnych, w których poruszane są tematy związane przede wszystkim z pentekostalizmem, ale także teologią i biblistyką. STP jest pierwszym tego typu zielonoświątkowym wydawnictwem w Polsce.

14-15 lutego 2015 roku – zorganizowana została konferencja „Wyposażeni do zwyciężania. Kościół wobec uzależnień i innych wyzwań współczesnego świata”, rozpoczynająca funkcjonowanie nowej specjalizacji w WSTS – Poradnictwo i terapia osób uzależnionych. Materiał szkoleniowy opracowany został z zaprzyjaźnioną z WSTS brytyjską Fundacją Life for The World i posiada akredytacje Uniwersytetu Gloucestershire. Podczas konferencji swoim doświadczeniem i wiedzą podzielili się: Patrick Prosser (organizacja Life for the World), Marek Tomczyński (założyciel i były dyrektor ośrodka dla osób uzależnionych Nowa Nadzieja), Dariusz Spławski (pastor Kościoła Zielonoświątkowego zaangażowany w służbę uzdrowienia) oraz Paweł Bukała (założyciel Kościoła Ulicznego).

15 marca 2015 roku – odbył się ogólnopolski Dzień modlitwy o powołania, będący coroczną inicjatywą WSTS, podczas której do wszystkich zborów Kościoła Zielonoświątkowego w RP kierowana jest prośbą o modlitwy o nowe osoby zaangażowane w rozwój Kościoła.

28 marca 2015 roku – miało miejsce pierwsze spotkanie Instytutu Rozwoju Kościoła, utworzonego dla wszystkich pastorów, liderów oraz misjonarzy w naszym kraju, a mającego na celu stworzenie miejsca do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz motywacji do rozwijania Kościoła. Podczas pierwszego spotkania wykłady poprowadzili: bp Marek Kamiński (temat „Zdrowy Kościół”) oraz pastor i misjonarz Mariusz Muszczyński (temat „Kościół nastawiony na zdrowy rozwój”). Po wykładach odbyły się warsztaty, które poprowadził redaktor naczelny czasopisma „Chrześcijanin” – Oliwer Cieślar.

17-19 kwietnia 2015 roku – odbyły się Drzwi Otwarte czyli wydarzenie skierowane do wszystkich, którzy zastanawiają się nad studiowaniem w WSTS i chcieliby zapoznać się z funkcjonowaniem Uczelni – zajęciami, w których uczestniczą studenci oraz ich codziennym życiem w murach WSTS.

13 czerwca 2015 roku – miała miejsce uroczystość zakończenia roku akademickiego 2014/2015, podczas której rektor WSTS prezb. Piotr Nowak wygłosił przemówienie podsumowujące kończący się rok akademicki w WSTS.

Pod koniec roku akademickiego 2014/2015 ze wspólnej inicjatywy WSTS oraz Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Zielonoświątkowego w RP ruszył adresowany do młodzieży Projekt M, mający na celu zaangażowanie kościelnych grup młodzieżowych do promowania ich działań oraz głoszenia Ewangelii poprzez wykorzystanie współczesnych mediów.

W sierpniu 2015 roku rektor WSTS prezb. Piotr Nowak udał się na zaproszenie do Angoli w celu usługiwania Słowem tamtejszym społecznościom, ale także by nawiązać relacje braterskie z pastorami z Angoli. Ponadto Rektor „rozpoznawał grunt” pod potencjalne misje ewangelizacyjne, które mógłby organizować Kościół Zielonoświątkowy w RP przy czynnym udziale studentów WSTS.

Emilia Jarczyńska

czasprzygotowania_fotka3