3 października 2015Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016. Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. prof. ChAT Andrzej P. Kluczyński. Tytuł wystąpienia: Granica mądrości. Koh 3,1-15 na tle biblijnych i pozabiblijnych poglądów o możliwościach poznania.

12 grudnia 2015Konferencja „Czy można ufać Biblii?”, mówca: Josh D. McDowell, który w swoim wystąpieniu skoncentrował się na wykazaniu wiarygodności świadectw biblijnych poprzez odwołanie do odkryć archeologicznych oraz historii przekazu tekstów ksiąg biblijnych. W ramach spotkania został zaprezentowany „Zwój łódzki” – rzadki egzemplarza ręcznie pisanego, średniowiecznego zwoju Tory.

20-21 lutego 2016Konferencja „Wyposażeni do Pomagania”, rozpoczęła w WSTS drugą edycję podyplomowych studiów z zakresu poradnictwa i terapii osób uzależnionych. Mówcami byli: Treflyn Lloyd-Roberts – dyrektor ISAAC – międzynarodowej koalicji organizacji działających na rzecz przeciwdziałania zażywaniu środków psychoaktywnych, Tom Bremer – dyrektor Teen Challenge w Europie, Kerstin Eriksson – wieloletnia działaczka społeczna, była koordynatorka ośrodków resocjalizacyjnych ruchu zielonoświątkowego w Szwecji, Frans Koopmans – działacz związany z ośrodkiem resocjalizacyjnym De Hoop w Holandii.

13 marca 2016Ogólnopolski Dzień Modlitwy o Powołania – kolejna edycja corocznej inicjatywy WSTS, podczas której wszystkie zbory zielonoświątkowe w Polsce łączą się we wspólnej modlitwie w intencji powołania nowych osób do służby w Kościele.

17 marca 2016nadanie stopnia doktora habilitowanego wykładowcy WSTS Janowi Mironczukowi, w oparciu o cały dorobek, ze szczególnym uwzględnieniem pracy habilitacyjnej, zatytułowanej: Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX wieku.

11 czerwca 2016uroczystość zakończenia roku akademickiego 2015/2016, podczas której społeczność uczelniana WSTS świętowała 80 urodziny prezbitera Mieczysława Kwietnia (ur. 15 czerwca 1936 r.) – współtwórcy oraz pierwszego kierownika Szkoły Biblijnej Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, będącego poprzednikiem WSTS (w latach 1986-2012 Warszawskiego Seminarium Teologicznego), wieloletniego pedagoga i wykładowcy.

Emilia Jarczyńska

 

czasprzygotowania_fotka3