Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz regulaminem Kościoła Zielonoświątkowego dotyczącego ochrony danych osobowych z dnia 18 kwietnia 2018 informuję że:

1. Administratorami danych osobowych są:

a. Rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej,

z siedzibą w Warszawie ul. Wyborna 20.

2. Przewodniczący KODO pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych, kontakt:
Dariusz Dudziński
email: dudzinskid@gmail.com
tel. 601 165 958