Osoby, które są zaangażowane w służbę w Kościele lub poza nim, ale nie miały okazji zdobyć formalnego wykształcenia wyższego lub też chciałyby je pogłębić i wzmocnić realizując trzyletni program studiów licencjackich, od roku akademickiego 2016/2017 mogą skorzystać z systemu, który w oparciu o uznanie doświadczenia zawodowego lub praktyki w służbie pozwala na zaliczenie nawet do 50% programu studiów. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym z 2014 r. pozwala na potwierdzanie efektów uczenia się realizowanego poza instytucjami edukacyjnymi. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami w „Regulaminie potwierdzania w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej efektów uczenia się”. Odpowiedni wniosek znajduje się poniżej.

Podanie do Dziekana o potwierdzenie efektów kształcenia

pobierz

Regulamin potwierdzania w WSTS efektów uczenia się

pobierz