Back to series

Rozmowa z liderem młodzieży w zborze Nowe Życie w Warszawie oraz koordynatorem ds. duszpasterstwa i działań następczych przy Festiwalu Nadziei.

Aktualności