Wypełnij poniższe pola
Wybór specjalizacji lub kierunku

Wybór trybu studiów (dot. wyłącznie kandydatów na studia licencjackie):

stacjonarneniestacjonarne

Wiadomość

- *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji dla potrzeb rejestracji, postępowania rekrutacyjnego, a następnie dokumentowania przebiegu studiów, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j.t. ze zm.), a także na potrzeby przyszłych rekrutacji przez Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną w Warszawie.

- Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej i realizowanych programach za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t.).

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych przez Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną w Warszawie.

w razie problemów, proszę wysyłać zgłoszenia bezpośrednio na adres dziekanat@wsts.edu.pl