Kurs i Szkolenia z Edukacji Seksualnej

Celem kursu jest przygotowanie edukatorów seksualnych do bezpośredniej pracy z dziećmi i młodzieżą, a także z rodzicami w celu wsparcia wychowania seksualnego ich dzieci. Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników placówek edukacyjno-wychowawczych, pracowników kościelnych, rodziców do umiejętnego prowadzenia rozmów na tematy seksualne człowieka.

Continue reading

Wychowanie do Życia w Rodzinie i Edukacja Seksualna

Głównym celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu przygotowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej oraz nadanie osobom z kwalifikacjami pedagogicznymi uprawnień do realizacji przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” na różnych poziomach kształcenia. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych i przygotowania merytorycznego, studia kształtują szczegółowe umiejętności metodyczne.

Continue reading