Przedsiębiorczość. Wartości i zysk

Przedsiębiorczość, wartości i zysk to roczne studia podyplomowe ukierunkowane w 70% na doświadczenie, praktykę, studium przypadków, własną aktywność, możliwość dyskusji i warsztaty. Pozostałe 30% stanowi niezbędne tło wykładowe. Studia skierowane są przede wszystkim dla: przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić biznes w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi tych, którzy szukają odpowiedzi na dylematy

Continue reading

Wolny dostęp do STP!

Uwolniliśmy dostęp do naszego czasopisma naukowego Studia Theologica Pentecostalia. Oznacza to, że każdy może bezpłatnie przeglądać jego zawartość. Zapraszamy – każdy znajdzie coś ciekawego. A już niedługo 5 numer! Studia Theologica Pentecostalia

Continue reading

O profetyzmie w literaturze rosyjskiej

Artykuł autorstwa dra Leszka Jańczuka, STP 2 (2014) Literatura rosyjska XIX wieku jest pełna przeczuć i przepowiedni, właściwa jest jej trwoga z powodu nadciągającej katastrofy. Wielu rosyjskich pisarzy przeczuwało, że Rosja zmierza ku przepaści. „Literatura ta zrodziła się nie z radosnego nadmiaru twórczości, lecz z męki i pełnego cierpienia losu

Continue reading