Wigilia

W imieniu całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej serdecznie zapraszamy na Kolację Wigilijną, która odbędzie się 8 grudnia 2018 r. o godzinie 20:00, w siedzibie WSTS, przy ulicy Wybornej 20 w Warszawie.

Continue reading

Trening Komunikacji i Asertywności w Uzależnieniach

Dobra komunikacja to ważna umiejętność, bez której efektywna współpraca z innymi jest niemożliwa. Warto ją ćwiczyć, by móc słuchać i być słyszanym przez drugiego człowieka, by tworzyć dobre, zdrowe relacje. Jak to robić efektywnie? Poprzez trening! Doświadczając treningu osobiście nie tylko podwyższysz swoje kompetencje osobiste, ale otrzymasz narzędzia do skutecznego

Continue reading

Jak rozpracowywano zielonoświątkowców

Inwigilacja środowiska ewangelikalnego w latach 1946-1950 Niniejszy artykuł omawia początki inwigilowania polskiego środowiska ewangelikalnego w latach powojennych. Jako datę kończącą ten okres przyjmuję wrzesień 1950 roku, kiedy to przeprowadzono akcję „B”, w wyniku której aresztowano około 190 duchownych trzech ewangelikalnych kościołów. Kontakty zagraniczne Zaraz po zakończeniu II wojny światowej ewangelikalne

Continue reading