Recepta na cud?

Recepta na cud? PDF Version Jonasz Oświeciński Jeszcze nie tak dawno, rok temu wspominaliśmy wydarzenia związane z szesnastowieczną Reformacją, obchodziliśmy bowiem pięćsetlecie Reformacji Wirtemberskiej. Warto przypomnieć, że jednym z najważniejszych postulatów reformacyjnych jest obowiązek nieustannego rozwoju, rewidowania swoich przekonań i postaw oraz ich zmiany. Gotowość do zmiany myślenia i postępowania

Continue reading

„Opowieść o wieży Babel – I Księga Mojżeszowa 11,1-9” – Ayala Paz

 Opowieść o wieży Babel I Księga Mojżeszowa 11,1-9 PDF Version Ayala Paz Z języka hebrajskiego przełożył: Jonasz Oświeciński Czy budujący  wieżę Babel dopuścili się niegodnego czynu? Czy zgrzeszyli?   Niektórzy komentatorzy, narrację z I Mj 11,1-9 tytułują jako: „Grzech pokolenia rozproszenia[1]”, co sugerować miałoby grzech ludzi żyjących w okresie, gdy

Continue reading

Kurs i Szkolenia z Edukacji Seksualnej

Celem kursu jest przygotowanie edukatorów seksualnych do bezpośredniej pracy z dziećmi i młodzieżą, a także z rodzicami w celu wsparcia wychowania seksualnego ich dzieci. Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników placówek edukacyjno-wychowawczych, pracowników kościelnych, rodziców do umiejętnego prowadzenia rozmów na tematy seksualne człowieka.

Continue reading

Wychowanie do Życia w Rodzinie i Edukacja Seksualna

Głównym celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu przygotowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej oraz nadanie osobom z kwalifikacjami pedagogicznymi uprawnień do realizacji przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” na różnych poziomach kształcenia. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych i przygotowania merytorycznego, studia kształtują szczegółowe umiejętności metodyczne.

Continue reading