Czy chrześcijanin może być opętany?

Ważnym elementem pentekostalnej doktryny jest demonologia. Zajmuje się ona wyjaśnianiem genezy demonów, ich charakterem oraz wpływem na życie człowieka. Demonologia jest wciąż rozwijana w oparciu o nowe praktyki, które prowadzą do wciąż nowych interpretacji biblijnego tekstu. Poglądy polskich zielonoświątkowców są niejednolite, są powodem sporów doktrynalnych, a także rozłamów i przechodzenia

Continue reading

PiTOU odwołany zjazd

Szanowni Studenci kierunku PiTOU, zjazd 2-3 grudnia został odwołany. Najbliższy zjazd według planu odbędzie się 20-21 stycznia 2018 roku. Wpisany został dodatkowy zjazd, który będzie 17-18 lutego 2018 roku. 

Continue reading