• Krucjaty Billy’ego Grahama pod Południowym Krzyżem w 1959

  Od 15 lutego do 31 maja 1959 r. amerykański ewangelista Billy Graham przeprowadził serię kampanii ewangelizacyjnych w Australii i Nowej Zelandii. Odbyły się one w 8 miastach australijskich i 3 nowozelandzkich, uczestniczyło w nich ponad 3 miliony ludzi. Szereg krucjat przeprowadzono równolegle i Graham korzystał z ewangelistów pomocniczych. Do Nowej

 • Wywiad z Natanaelem Sobotką – video

  Rozmowa z liderem młodzieży w zborze Nowe Życie w Warszawie oraz koordynatorem ds. duszpasterstwa i działań następczych przy Festiwalu Nadziei.

 • Wywiad z liderami Kościoła dla Warszawy – video

  W tym tygodniu kolejna odsłona doniesień z frontu, tym razem Michał i Gosia Siczek liderzy zboru Kościół dla Warszawy opowiadają o swojej służbie.

 • Wywiad z liderami Kościoła Ulicznego – video

  Ruszamy z nowym cyklem wywiadów, które były nagrywane w zeszłym roku akademickim. O kulisach swojej służby opowiedzą nam liderzy z frontu ewangelizacyjnego. Na pierwszy – nota bene – ogień, Marta i Paweł Bukałowie.

 • Wykład inauguracyjny na nowy rok akademicki

  dr hab. prof. ChAT Andrzej Kluczyński – Granica mądrości. Koh 3,1-15 na tle biblijnych i pozabiblijnych poglądów o możliwościach poznania Galeria zdjęć

 • Podróż misyjna Rektora Piotra Nowaka do Angoli – lipiec, 2015

  Rektor Piotr Nowak na początku sierpnia udał się na zaproszenie do Angoli w celu usługiwania Słowem tamtejszym społecznościom, ale także by nawiązać relacje braterskie z pastorami z Angoli. Ponad to Rektor “rozpoznawał grunt” pod potencjalne misje ewangelizacje, które mógłby organizować Kościół Zielonoświątkowy  przy czynnym udziale studentów WSTS.

 • Szkoła Biblijna Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego

  3 października 1947 r. odbyło się posiedzenie „Rady Gospodarczej i Rady Nauczycielskiej Szkoły Biblijnej w Warszawie”. J Mrózek tak wspominał powstanie Szkoły Biblijnej ZKE: „Gdy w jesieni ubiegłego roku usłyszałem, że powstał plan uruchomienia w Warszawie Szkoły Biblijnej, zdawało mi się, że plan ten rychło upadnie. Na polu życia duchowego

 • Relacja z inauguracji roku akademickiego 2014/2015

  Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 i immatrykulacja studentów I roku Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie odbyła się w sobotę 4 października. Została ona uświetniona obecnością zaproszonych gości: Biskupa Kościoła Zielonoświątkowego w RP dr. Marka Kamińskiego, Biskupa Andrzeja Bajeńskiego, Rektora ChAT prof. Bogusława Milerskiego, Rektora WBST prezb. Gustawa Cieślara oraz Posła Johna Abrahama

 • Terminy zjazdów

  Kalendarium na rok akademicki 2018/2019

 • Studia podyplomowe z zakresu katechetyki Studia podyplomowe z zakresu pedagogiczno-katechetycznego

  Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji:  Studia podyplomowe z zakresu katechetyki (skrót PK) Studia podyplomowe z zakresu pedagogiczno-katechetycznego (skrót PP) Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów jest przygotowanie do nauczania religii w ramach systemu oświaty. MEN określa, jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel katecheta. Program studiów jest dostosowany do