• Wywiad z liderami Kościoła Ulicznego – video

  Ruszamy z nowym cyklem wywiadów, które były nagrywane w zeszłym roku akademickim. O kulisach swojej służby opowiedzą nam liderzy z frontu ewangelizacyjnego. Na pierwszy – nota bene – ogień, Marta i Paweł Bukałowie.

 • Wykład inauguracyjny na nowy rok akademicki

  dr hab. prof. ChAT Andrzej Kluczyński – Granica mądrości. Koh 3,1-15 na tle biblijnych i pozabiblijnych poglądów o możliwościach poznania Galeria zdjęć

 • Podróż misyjna Rektora Piotra Nowaka do Angoli – lipiec, 2015

  Rektor Piotr Nowak na początku sierpnia udał się na zaproszenie do Angoli w celu usługiwania Słowem tamtejszym społecznościom, ale także by nawiązać relacje braterskie z pastorami z Angoli. Ponad to Rektor „rozpoznawał grunt” pod potencjalne misje ewangelizacje, które mógłby organizować Kościół Zielonoświątkowy  przy czynnym udziale studentów WSTS.

 • Szkoła Biblijna Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego

  3 października 1947 r. odbyło się posiedzenie „Rady Gospodarczej i Rady Nauczycielskiej Szkoły Biblijnej w Warszawie”. J Mrózek tak wspominał powstanie Szkoły Biblijnej ZKE: „Gdy w jesieni ubiegłego roku usłyszałem, że powstał plan uruchomienia w Warszawie Szkoły Biblijnej, zdawało mi się, że plan ten rychło upadnie. Na polu życia duchowego

 • Relacja z inauguracji roku akademickiego 2014/2015

  Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 i immatrykulacja studentów I roku Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie odbyła się w sobotę 4 października. Została ona uświetniona obecnością zaproszonych gości: Biskupa Kościoła Zielonoświątkowego w RP dr. Marka Kamińskiego, Biskupa Andrzeja Bajeńskiego, Rektora ChAT prof. Bogusława Milerskiego, Rektora WBST prezb. Gustawa Cieślara oraz Posła Johna Abrahama

 • Terminy zjazdów

  Kalendarium na rok akademicki 2020/2021 Kalendarium na rok akademicki 2019/2020 – aktualizacja 25 marca 2020  

 • Studia Podyplomowe z Zakresu Katechetyki i z Zakresu Pedagogiczno-Katechetycznego

  Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji:  Studia podyplomowe z zakresu katechetyki (skrót KAT) Studia podyplomowe z zakresu pedagogiczno-katechetycznego (skrót PED) Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów jest przygotowanie do nauczania religii w ramach systemu oświaty. MEN określa, jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel katecheta. Program studiów jest dostosowany do

 • Coaching i mentoring

  Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Coaching i mentoring (skrót PM) Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Coaching skierowany jest do tych, którzy chcą skutecznie wspierać w rozwoju drugiego człowieka. Coaching inspiruje ludzi do korzystania z wszystkich talentów, umiejętności, bez wielu barier, które ich przed tym powstrzymują. Mentoring polega na

 • Poradnictwo i terapia osób uzależnionych

  Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Kurs Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Poradnictwo i Terapia Osób Uzależnionych (skrót PU, KPU)   Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów jest nabycie zaawansowanych umiejętności w pracy z osobami uzależnionymi w pierwszym kontakcie oraz w dalszej pracy motywującej i opiekuńczej. Studenci nabywają wiedzę z zakresu terapii uzależnień

 • Pedagogika religii i etyka

  Rodzaj studiów: Studia licencjackie Nazwa specjalizacji:         Pedagogika religii i etyka (skrót LR) Tryb studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne Opis studiów: Celem studiów jest przygotowanie studentów do zdobycia kwalifikacji pedagogicznych i kierunkowych (przedmiotowych) niezbędnych do nauczania religii i etyki w szkole (religii także w pozaszkolnym punkcie katechetycznym). Absolwenci studiów teologicznych ze