• Teologia Judaizmu Mesjanistycznego

  Instytut Mesjanistyczny to studia licencjackie, których celem jest kształcenie, wyposażanie i wzmacnianie tych wszystkich osób, które zarówno w Polsce, jak i zagranicą, są zainteresowane możliwościami i perspektywami służby mesjańskiej. Specjalnie przeszkoleni, doświadczeni specjaliści w zakresie teologii mesjanistycznej, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej, poprzez wykłady, warsztaty, dyskusję, inspirując studentów

 • Studia licencjackie

  Instytut Mesjanistyczny to studia licencjackie, których celem jest kształcenie, wyposażanie i wzmacnianie tych wszystkich osób, które zarówno w Polsce, jak i zagranicą, są zainteresowane możliwościami i perspektywami służby mesjańskiej. Specjalnie przeszkoleni, doświadczeni specjaliści w zakresie teologii mesjanistycznej, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej, poprzez wykłady, warsztaty, dyskusję, inspirując studentów

 • IMPACT Global Outreach School

  IMPACT Global Outreach School to jeden rok z Twojego życia dedykowany Bogu oraz ludziom poprzez uczniostwo i misje. IMPACT to roczny kurs chrześcijańskiego uczniostwa odbywający się w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Celem programu jest rozwinięcie chrześcijańskiego charakteru oraz przygotowanie do efektywnej służby poprzez akademickie nauczanie, warsztaty oraz aktywności misyjne

 • 1 czerwca – Uczelnia zamknięta

  Informujemy, że w dn. 01.06.2018 r. (piątek) Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie będzie zamknięta.

 • Przedsiębiorczość. Wartości i zysk

  Przedsiębiorczość, wartości i zysk to roczne studia podyplomowe ukierunkowane w 70% na doświadczenie, praktykę, studium przypadków, własną aktywność, możliwość dyskusji i warsztaty. Pozostałe 30% stanowi niezbędne tło wykładowe. Studia skierowane są przede wszystkim dla: przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić biznes w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi tych, którzy szukają odpowiedzi na dylematy

 • Plan na X zjazd 5-6.05.2018 r.

  pobierz