Studia Theologica Pentecostalia 3

Od Redakcji

Jesteśmy dumni z tego, że możemy do rąk Czytelników oddać trzeci już numer Studia Theologica Pentecostalia. Nie ustajemy w zadaniu naukowego opisu otaczającej nas rzeczywistości. W tym numerze przyjmujemy nieco szersze spektrum analiz, poza artykułami traktującymi ściśle o różnych aspektach świata zielonoświątkowego, zamieszczamy także teksty o ewangelikalizmie, którego ruch pentekostalny jest częścią.

Mieczysław Czajko kontynuuje przybliżanie nam zielonoświątkowej historii z perspektywy Szczecina – tym razem przez pryzmat ekumenizmu. Leszek Jańczuk opisuje branhamistów, ich historię i oddziaływanie.

Kolejni czterej autorzy z dużą odwagą piszą o tym, co aktualnie jest ważne w ewangelikalnym świecie. Marek Kamiński postuluje pilne zajęcie się zagrożeniem wykorzystywania seksualnego, Wojciech Kowalewski wskazuje na problemy, które pociąga za sobą psychomanipulacja w Kościele, nakreślając przy tym sposoby walki z jej skutkami, a Piotr Karaś zabiera głos w dyskusji nad rozwodami i powtórnymi małżeństwami. Zbigniew Pasek diagnozuje polski ewangelikalizm w ćwierćwiecze istnienia wolnej Polski. W zupełnie inny obszar analitycznej filozofii religii i teologii zabiera nas Jacek Siemieniuk, który pyta, czy wiara w to, że Bóg jest 'pośród nas' oznacza, że Bóg ma ciało?

Numer zawiera również recenzję, interesującą hipotezę powstania Księgi Rodzaju, sylwetkę Donalda Gee, oraz kronikę roku akademickiego 2014/2015.

            Życzymy miłej lektury!

stp

cena: 20 zł

zamówienia można składać przez e-mail: sekretariat[at]wst.edu.pl

Spis treści

Artykuły recenzowane

 1. Mieczysław Czajko – Zielonoświątkowcy i szczeciński ekumenizm..... 9
 2. Leszek Jańczuk - Branhamizm w Polsce. 41
 3. Tomasz Józefowicz – Dola i niedola kobiet w polskich Kościołach ewangelikalnych 61
 4. Marek Kamiński – Czy problem pedofilii dotyczy polskich Kościołów ewangelikalnych? Próba przedstawienia stanu obecnego i postulatów.. 79
 5. Wojciech Kowalewski – Ewangelikalizm a psychomanipulacja. 87
 6. Piotr Karaś – Rozwody i powtórne małżeństwa jako praktyczne wyzwanie w Kościołach ewangelikalnych  101
 7. Zbigniew Pasek – Kondycja ewangelikalizmu polskiego w ćwierćwiecze wolnej Polski 1989-2014 117
 8. Jacek Siemieniuk – Między realizmem a non-realizmem wszechobecnego Boga. Studium z analitycznej filozofii religii 139

Recenzje, opracowania, sylwetki, kronika

 1. Leszek Jańczuk – Kurowski K., Ewangelikalne tsunami: Zmiana religijna w Ameryce Łacińskiej XX wieku, „Ameryka Łacińska” 1 (83) 2014, s. 23-38. 174
 2. Alfred Palla – Tabliczkowa hipoteza powstania Księgi Rodzaju........... 177
 3. Edward Czajko – Donald Gee – Apostoł Równowagi 197
 4. Emilia Jarczyńska – Kronika roku akademickiego 2014/2015. 221


Book your tickets