Szkoła charyzmatyczna

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

Kurs

Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Szkoła Charyzmatyczna  (skrót PC, KPC)
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Opis studiów: Szkoła Charyzmatyczna to szkolenie o charakterze studiów podyplomowych lub kursu, którego celem jest interdyscyplinarne oraz praktyczne spojrzenie na dary Ducha Świętego we współczesnym ruchu zielonoświątkowym. U podstaw tego przedsięwzięcia leży przekonanie, że służba charyzmatyczna jest istotnym narzędziem służącym dojrzewaniu i rozwojowi Kościoła. Wierzymy, że każde pokolenie chrześcijan powinno, polegając na doświadczeniach swoich poprzedników, na nowo rozniecać dar łaski, jaki stał się ich udziałem, gdy po raz pierwszy doświadczyli mocy Ducha Świętego.

Uczestnicy studiów zdobywają nie tylko solidny biblijny i teologiczny fundament w odniesieniu do darów Ducha Świętego, ale także zapoznają się z doświadczeniem wieloletnich praktyków w poszczególnych dziedzinach służby charyzmatycznej i wraz z nimi usługują podczas nabożeństw w trakcie zjazdów.

Program studiów: Program Szkoły charyzmatycznej składa się z trzech modułów, obejmujących główne obszary służby charyzmatycznej w Kościele: proroctwo, uzdrowienie, egzorcyzm i walka duchowa. Każda z tych sfer jest przedstawiona z perspektywy biblijnej, teologicznej i praktycznej. Program obejmuje również wykłady na temat chrztu w Duchu Świętym oraz na temat Charyzmatów w historii Kościoła.

MODUŁ 1 – PROROCTWO

 • Charyzmaty w Historii Kościoła
 • Charyzmaty w teologii pentekostalnej
 • Proroctwo w Starym Testamencie
 • Proroctwo w Nowym Testamencie
 • Proroctwo w teologii pentekostalnej
 • Proroctwo w praktyce
 • Poradnictwo w służbie charyzmatycznej

MODUŁ 2 – UZDROWIENIE

 • Uzdrowienie oraz znaki i cuda w Starym Testamencie
 • Uzdrowienie oraz znaki i cuda w Nowym Testamencie
 • Uzdrowienie w teologii pentekostalnej
 • Uzdrowienie w praktyce
 • Służba Sozo
 • Duchowość pentekostalna z perspektywy religioznawczej

MODUŁ 3 – EGZORCYZM I WALKA DUCHOWA

 • Modlitwa o napełnienie Duchem Świętym w praktyce
 • Chrzest w Duchu Świętym w teologii pentekostalnej
 • Egzorcyzm i walka duchowa w ST
 • Egzorcyzm i walka duchowa w NT
 • Egzorcyzm i walka duchowa w teologii pentekostalnej
 • Egzorcyzm i walka duchowa w praktyce
 • Duchowość pentekostalna z perspektywy religioznawczej
Uprawnienia (kwalifikacje): Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub kursu w zakresie służby charyzmatycznej (po zaliczeniu trzech modułów) lub świadectwo ukończenia wybranego modułu.
Forma zakończenia: Możliwy jest wybór jednego z dwóch trybów studiowania. Uczestnicy szkoły mogą ukończyć jeden lub dwa wybrane przez siebie moduły. Mogą też uczestniczyć w całym programie.
Inne informacje:
Termin rozpoczęcia studiów: Październik 2019
Termin zakończenia studiów: Termin zostanie podany wkrótce.
Czas trwania: W całym cyklu obejmującym trzy moduły przewidzianych jest 9 zjazdów, od godz. 7:30 w sobotę do godz. 15:00 w niedzielę.
Terminy zjazdów:
Koszt:
Zasady rekrutacji, w tym określenie dokumentów i dat: Opis rekrutacji krok po kroku na studia podyplomowe:

Opis rekrutacji krok po kroku na kurs:

 

szkola_charyzmatyczna_ulotka-kopia

pobierz

Book your tickets