Szkoła Liderów

Rodzaj studiów: Kurs
Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Szkoła Liderów (SzL)
Tryb studiów: Niestacjonarny
Opis studiów: Liderzy pełnią kluczową rolę w życiu kościołów, a wysoka jakość ich posługi ma bezpośredni, budujący wpływ na ludzi i dynamikę wzrostu chrześcijańskich wspólnot. Szkoła Liderów w WSTS jest miejscem planowania osobistego rozwoju, zdobywania wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązywania twórczych relacji. Zajęcia prowadzą wyłącznie doświadczeni i uznani nauczyciele – mentorzy. Studia są adresowane do duchownych, liderów służb i tych wszystkich, którzy pragną rozwinąć swoje powołanie i włączyć się w budowę Kościoła.

Szkoła jest otwarta dla każdego, kto ceni profesjonalizm potwierdzony zdobytą wiedzą i praktycznymi umiejętnościami.

Studenci podczas wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów zdobywają wiedzę, umiejętności praktyczne i poszerzają posiadane kompetencje społeczne niezbędne w służbie liderów Kościoła.

Program studiów: MODUŁ 1

PUBLICZNE WYSTĄPIENIA

I ORGANIZACJA SPOTKAŃ

Egzegeza tekstów biblijnych  – Grzegorz Boboryk

Podstawy retoryki – Piotr Nowak

Zasady wygłaszania kazań  – Adam Szumorek

Komunikacja wizualna  – Jerzy Rzędowski

Wystąpienia w mediach   – Paweł Biedziak

Nabożeństwo chrześcijańskie – Piotr Nowak

Organizacja i prowadzenie spotkań   – Daniel Różański

MODUŁ 2

PORADNICTWO

Fundamenty poradnictwa chrześcijańskiego

Poradnictwo wychowawcze – Stanisława Nowak

Poradnictwo przedmałżeńskie  – Tomasz Ropiejko

Poradnictwo małżeńskie  – Grzegorz Baczewski

Poradnictwo w kryzysie – elementy terapii  – Bogna

Kuczyńska

Budowanie służby poradnictwa w Kościele – Małgorzata

i Grzegorz Gruszczyńscy

MODUŁ 3

PRZYWÓDZTWO

Istota i znaczenie chrześcijańskiego przywództwa – Mariusz Muszczyński

Osobowość i kompetencje lidera – Henryk Wieja

Przygotowywanie liderów i budowanie liderskich zespołów – Joshua Cagle

Budowanie i prowadzenie służb kościelnych –  Arkadiusz Kuczyński

Mediacje i rozwiązywanie konfliktów  – Piotr Karaś

Przekraczanie granic rozwoju wspólnoty /Kościoła  – Krzysztof Zaręba

Uprawnienia (kwalifikacje): Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Szkoły Liderów WSTS (po zaliczeniu całego programu), lub świadectwo ukończenia wybranego modułu.
Forma zakończenia: Słuchacze aktywnie uczestniczą w zajęciach oraz wykonują zlecone przez wykładowcę zadania celem zaliczenia przedmiotu.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2020
Termin zakończenia studiów: czerwiec 2021
Czas trwania (w semestrach lub zjazdach): Program studiów składa się z 3 modułów i obejmuje przede wszystkim zagadnienia praktyczne z zakresu kaznodziejstwa, organizacji i prowadzenia spotkań publicznych, poradnictwa oraz przywództwa. Każdy moduł jest realizowany podczas 9 zjazdów od godz. 9:00 w sobotę do godz. 15.00 w niedzielę. Zjazdy składają się z 8 półtoragodzinnych bloków. Studenci, z uwagi na własne zainteresowania, mogą w dowolnej konfiguracji wybrać jeden, dwa lub trzy moduły.
Terminy zjazdów:

I. 10-11 października 2020

II. 7-8 listopada 2020

III. 5-6 grudnia 2020

IV. 16-17 stycznia 2021

V. 13-14 lutego 2021

VI. 13-14 marca 2021

VII. 10-11 kwietnia 2021

VIII. 8-9 maja 2021

IX. 29-30 maja 2021

Terminy zjazdów mogą ulec zmianie.

Dokładne plany poszczególnych zjazdów podawane będą w ciągu roku.

Koszt:
Zasady rekrutacji, w tym określenie dokumentów i dat:
  1. WYPEŁNIJ FORMULARZ APLIKACYJNY ONLINE: https://studia.wsts.edu.pl/form
  2. ODBIERZ WIADOMOŚĆ MAILOWĄ Z POTWIERDZENIEM OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA
  3. ZAPISZ SIĘ NA WYBRANY DZIEŃ I GODZINĘ NA ROZMOWĘ REKRUTACYJNĄ (wszystkie informacje o sposobie zapisu zostaną wysłane mailem po uzupełnieniu formularza aplikacyjnego)
  4. POŁĄCZ SIĘ Z NAMI ONLINE NA ROZMOWĘ REKRUTACYJNĄ (wszystkie informacje zostaną wysłane mailem po zapisaniu się na rozmowę)

 

Book your tickets