Szkoła Liderów

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

Kurs

Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Szkoła Liderów (PL, KPL)
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Opis studiów: Liderzy pełnią kluczową rolę w życiu kościołów, a wysoka jakość ich posługi ma bezpośredni, budujący wpływ na ludzi i dynamikę wzrostu chrześcijańskich wspólnot. Szkoła Liderów w WSTS jest miejscem planowania osobistego rozwoju, zdobywania wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązywania twórczych relacji. Zajęcia prowadzą wyłącznie doświadczeni i uznani nauczyciele – mentorzy. Studia są adresowane do duchownych, liderów służb i tych wszystkich, którzy pragną rozwinąć swoje powołanie i włączyć się w budowę Kościoła.

Szkoła jest otwarta dla każdego, kto ceni profesjonalizm potwierdzony zdobytą wiedzą i praktycznymi umiejętnościami.

Studenci podczas wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów zdobywają wiedzę, umiejętności praktyczne i poszerzają posiadane kompetencje społeczne niezbędne w służbie liderów Kościoła.

Program studiów: MODUŁ 1

PUBLICZNE WYSTĄPIENIA

I ORGANIZACJA SPOTKAŃ

Egzegeza tekstów biblijnych  – Grzegorz Boboryk

Podstawy retoryki – Piotr Nowak

Zasady wygłaszania kazań  – Adam Szumorek

Komunikacja wizualna  – Jerzy Rzędowski

Wystąpienia w mediach   – Paweł Biedziak

Nabożeństwo chrześcijańskie – Piotr Nowak

Organizacja i prowadzenie spotkań   – Daniel Różański

MODUŁ 2

PORADNICTWO

Fundamenty poradnictwa chrześcijańskiego

– Alina Wieja

Poradnictwo wychowawcze – Stanisława Nowak

Poradnictwo przedmałżeńskie  – Tomasz Ropiejko

Poradnictwo małżeńskie  – Grzegorz Baczewski

Poradnictwo w kryzysie – elementy terapii  – Bogna

Kuczyńska

Budowanie służby poradnictwa w Kościele – Małgorzata

i Grzegorz Gruszczyńscy

MODUŁ 3

PRZYWÓDZTWO

Istota i znaczenie chrześcijańskiego przywództwa – Mariusz Muszczyński

Osobowość i kompetencje lidera – Henryk Wieja

Przygotowywanie liderów i budowanie liderskich zespołów – Joshua

Cagle

Budowanie i prowadzenie służb kościelnych –  Arkadiusz Kuczyński

Mediacje i rozwiązywanie konfliktów  – Piotr Karaś

Przekraczanie granic rozwoju wspólnoty /Kościoła  – Krzysztof Zaręba

Uprawnienia (kwalifikacje): Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Szkoły Liderów WSTS (po zaliczeniu całego programu), lub świadectwo ukończenia wybranego modułu.
Forma zakończenia: Studenci aktywnie uczestniczą w zajęciach oraz wykonują zlecone przez wykładowcę zadania celem zaliczenia przedmiotu.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2020
Termin zakończenia studiów: czerwiec 2021
Czas trwania (w semestrach lub zjazdach): Program studiów składa się z 3 modułów i obejmuje przede wszystkim zagadnienia praktyczne z zakresu kaznodziejstwa, organizacji i prowadzenia spotkań publicznych, poradnictwa oraz przywództwa. Każdy moduł jest realizowany podczas 4 zjazdów od godz. 17.00 w piątek do godz. 18.00 w sobotę. Zjazdy składają się z 8 półtoragodzinnych bloków. Studenci, z uwagi na własne zainteresowania, mogą w dowolnej konfiguracji wybrać jeden, dwa lub trzy moduły.
Terminy zjazdów:
Koszt:
Zasady rekrutacji, w tym określenie dokumentów i dat: 1. Należy złożyć w Dziekanacie:

a. dot. rekrutacji na studia podyplomowe:

– Podanie o przyjęcie na studia

– Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis) oraz kopia dyplomu

– 1 zdjęcie legitymacyjne (3,5×4,5 cm; wycięte; podpisane)

– Kserokopia dowodu osobistego

– Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

– Deklaracja płatności

b. dot. rekrutacji na kurs:

– Podanie o przyjęcie na studia

– Świadectwa ukończonych szkół i kursów (oryginały lub odpisy) oraz kopie świadectw

– 1 zdjęcie legitymacyjne (3,5×4,5 cm; wycięte; podpisane)

– Kserokopia dowodu osobistego

– Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

– Deklaracja płatności

Skorzystaj z e-rekrutacji: http://wst.kei.pl/wsts/e-rekrutacja/

ulotka_SL_2018

pobierz

Book your tickets