Szkoła charyzmatyczna

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe Kurs Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Szkoła Charyzmatyczna  (skrót PC, KPC) Tryb studiów: Studia niestacjonarne Opis studiów: Szkoła Charyzmatyczna to szkolenie o charakterze studiów podyplomowych lub kursu, którego celem jest interdyscyplinarne oraz praktyczne spojrzenie na dary Ducha Świętego we współczesnym ruchu zielonoświątkowym. U podstaw tego przedsięwzięcia leży przekonanie, że

Continue reading