Teologia Biblijna i Pastoralna

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

Kurs (dla osób nie posiadających wyższego wykształcenia)

Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji Teologia biblijna i pastoralna (skrót PB)
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Opis studiów: Celem studiów  jest dostarczanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości Biblii, języków biblijnych, doktryny i etyki chrześcijańskiej oraz kaznodziejstwa i duszpasterstwa. Studia skierowane są do osób pragnących przygotować się do służby pastorskiej, kaznodziejskiej oraz tych wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę biblijną i teologiczną.
Program studiów: ·         Wstęp do teologii protestanckiej

·         Wstęp ST

·         Wstęp NT

·         J. grecki

·         J. hebrajski

·         Hermeneutyka

·         Teologia Nowego Testamentu

·         Teologia Starego Testamentu

·         Dogmatyka

·         Etyka teologiczna

·         Duszpasterstwo ogólne

·         Homiletyka

Uprawnienia (kwalifikacje): Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub świadectwo ukończenia kursu w zakresie Teologii biblijnej i pastoralnej.
Forma zakończenia: Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z programem studiów.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2020
Termin zakończenia studiów: czerwiec 2021
Czas trwania (w semestrach lub zjazdach): 2 semestry

Zajęcia prowadzone są w ramach 12 zjazdów oraz w systemie e-learningowym. Zjazdy rozpoczynają się w sobotę o godz. 7:30 a kończą w niedzielę o godz. 15:30.

Terminy zjazdów
Koszt:
Zasady rekrutacji, w tym określenie dokumentów i dat: 1. UZUPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STRONIE: https://studia.wsts.edu.pl/rekrutacja

2. DOKONAJ WPŁATY OPŁATY REKRUTACYJNEJ 145 zł (lub 85 zł dla absolwentów WSTS)

3. PRZYGOTUJ KOMPLET DOKUMENTÓW (dotyczy tylko osób aplikujących na studia):

  • Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (w formacie PDF).
  • Skan dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dla osób, które ukończyły studia po 2005 roku, wraz z suplementem do dyplomu).

4. W ciągu trzech dni od uzupełnienia formularza zgłoszeniowego (punkt 1.) zostanie wysłany mail potwierdzający otrzymanie zgłoszenia na studia / kurs oraz wiadomość o utworzeniu konta w uczelnianym systemie rekrutacyjnym wraz z opisem sposobu i przebiegu logowania do systemu.

5. Po zalogowaniu się do uczelnianego systemu rekrutacyjnego otrzymasz instrukcję w jaki sposób, krok po kroku, uzupełnić formularz aplikacyjny wraz z deklaracją płatności za studia oraz jak przesłać niezbędne dokumenty.

Book your tickets