Teologia biblijna i pastoralna

Rodzaj studiów:  Studia podyplomowe

Kurs (dla osób nie posiadających wyższego wykształcenia)

Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji Teologia biblijna i pastoralna (skrót PB)
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Opis studiów: Celem studiów  jest dostarczanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości Biblii, języków biblijnych, doktryny i etyki chrześcijańskiej oraz kaznodziejstwa i duszpasterstwa. Studia skierowane są do osób pragnących przygotować się do służby pastorskiej, kaznodziejskiej oraz tych wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę biblijną i teologiczną.
Program studiów: ·         Wstęp do teologii protestanckiej

·         Wstęp ST

·         Wstęp NT

·         J. grecki

·         J. hebrajski

·         Hermeneutyka

·         Teologia Nowego Testamentu

·         Teologia Starego Testamentu

·         Dogmatyka

·         Etyka teologiczna

·         Duszpasterstwo ogólne

·         Homiletyka

Uprawnienia (kwalifikacje): Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub świadectwo ukończenia kursu w zakresie Teologii biblijnej i pastoralnej.
Forma zakończenia: Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z programem studiów.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2020
Termin zakończenia studiów: czerwiec 2021
Czas trwania (w semestrach lub zjazdach): 2 semestry

Zajęcia prowadzone są w ramach 12 zjazdów oraz w systemie e-learningowym. Zjazdy rozpoczynają się w sobotę o godz. 7:30 a kończą w niedzielę o godz. 15:30.

Terminy zjazdów
Koszt:
Zasady rekrutacji, w tym określenie dokumentów i dat: 1. Należy złożyć w Dziekanacie:

a. dot. rekrutacji na studia podyplomowe:

– Podanie o przyjęcie na studia

– Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis) oraz kopia dyplomu

– 1 zdjęcie legitymacyjne (3,5×4,5 cm; wycięte; podpisane)

– Kserokopia dowodu osobistego

– Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

– Deklaracja płatności

b. dot. rekrutacji na kurs:

– Podanie o przyjęcie na studia

– Świadectwa ukończonych szkół i kursów (oryginały lub odpisy) oraz kopie świadectw

– 1 zdjęcie legitymacyjne (3,5×4,5 cm; wycięte; podpisane)

– Kserokopia dowodu osobistego

– Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

– Deklaracja płatności

Skorzystaj z e-rekrutacji: http://wst.kei.pl/wsts/e-rekrutacja/

Book your tickets