Statut Uczelni

pobierz

Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Zielonoświątkowego

pobierz

Zmiana nazwy uczelni z Warszawskie Seminarium Teologiczne na Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

pobierz

Potwierdzenie zmiany nazwy uczelni

pobierz

Regulamin studenta WSTS

pobierz

Regulamin studiów WSTS

pobierz