Senat


prezb. Piotr Nowak

Duchowny Kościoła Zielonoświątkowego. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1988),

bp dr Marek Kamiński

Prezbiter naczelny Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Nawrócił się i został ochrzczony

Jest duchownym Kościoła Zielonoświątkowego, absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1995) oraz

dr Elżbieta Bednarz

Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1988). Doktorat z teologii ChAT

Grzegorz Boboryk

prezb. dr Piotr Karaś

Duchowny Kościoła Zielonoświątkowego, absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu

Prezb. dr Kamil Hałambiec

Jest duchownym Kościoła Zielonoświątkowego

Rada Programowa:

  1. Biskup Marek Kamiński
  2. Rektor Piotr Nowak
  3. Dziekan Tomasz Józefowicz
  4. Prezbiter Wojciech Trybek
  5. Prezbiter Andrzej Nowosielski
  6. Prezbiter Krzysztof Hawrus
  7. Janusz Miścicki
  8. Antoni Chalamus
  9. Prezbiter Zbigniew Zarożny