Senat


prezb. Piotr Nowak

Duchowny Kościoła Zielonoświątkowego. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1988),

bp dr Marek Kamiński

Prezbiter naczelny Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Nawrócił się i został ochrzczony

Jest duchownym Kościoła Zielonoświątkowego, absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1995) oraz

dr Elżbieta Bednarz

Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1988). Doktorat z teologii ChAT

prezb. dr Piotr Karaś

Duchowny Kościoła Zielonoświątkowego, absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu

dr Agnieszka Prokopczuk

Absolwentka wydziału historii i archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2002) oraz

Rada Programowa


bp dr Marek Kamiński

Prezbiter naczelny Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Nawrócił się i został ochrzczony

prezb. Piotr Nowak

Duchowny Kościoła Zielonoświątkowego. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1988),

Jest duchownym Kościoła Zielonoświątkowego, absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1995) oraz

prezb. mgr Arkadiusz Kuczyński

Urodzony 21 kwietnia 1966 r. w Gdyni. Z żoną, Bogną,