Nasza uczelnia w różnym zakresie prowadzi współpracę z następującymi uczelniami:

logo_chat_warszawa

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie: nasi studenci mają możliwość zostać równocześnie studentami na wydziale teologicznym ChAT-u, na którym prowadzone są wykłady przez przedstawicieli niemal wszystkich głównych wyznań w Polsce. Z racji tego, że ChAT jest uczelnią państwową, mogą także ubiegać się
o państwowe stypendia: socjalne, naukowe, a także korzystać z pomocy materialnej (dostępnej raz w roku).

 

 

1011800990-263

Mattersey Hall w Wielkiej Brytanii: nasi studenci i absolwenci mają otwartą drogę, by kontynuować naukę na poziomie studiów magisterskich w uczelni afiliacyjnej Assemblies of God w Anglii, gdzie mogą uzyskać stopień Master of Theology.