WST zmienia się w WSTS

W październiku 2012 r. Warszawskie Seminarium Teologiczne przekształciło się w Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną w Warszawie.

WST-wiecej-niz-wyzsza-uczelnia_news_thumbwstslogo_large

Zmiana nazwy uczelni ma służyć dowartościowaniu tej części naszej misji, która dotyczy przygotowania studentów do służby w społeczeństwie. W ślad za tym, postanowiliśmy rozszerzyć ofertę edukacyjną w dziedzinie nauk społecznych. Proponujemy szereg specjalności, które pozwolą naszym absolwentom wypełniać jeszcze skuteczniej misyjne powołanie Kościoła w takich obszarach jak poradnictwo i profilaktyka społeczna, zrządzanie, komunikacja społeczna, edukacja religijna. Nowa oferta edukacyjna jest wzbogacona o rozbudowane praktyki zawodowe i nauczanie online. Tak jak dotychczas, oferujemy kształcenie w zakresie teologii biblijnej i pastoralnej dla tych, którzy chcą angażować się w służbę, misję i rozwój Kościoła. Wszyscy nasi absolwenci otrzymują tytuł licencjata teologii w zakresie ukończonej specjalizacji, co ułatwia podjęcie pracy zawodowej i umożliwia dalsze kształcenie na 2-letnich studiach uzupełniających magisterskich w wielu uczelniach państwowych i prywatnych w kraju oraz za granicą.

Serdecznie zapraszamy!

Book your tickets