Wymagamy nie tylko pracy na poziomie intelektualnym w zakresie gromadzenia, analizy i syntezy oraz przedstawiania danych, ale także umiejętności technicznych dotyczących wykonywanego zadania. Każda praca naukowa (referat, praca zaliczeniowa, praca licencjacka czy dyplomowa) musi odzwierciedlać ustalony wzór – jest to dowód opanowania w podstawowym stopniu warsztatu pracy naukowej. Błyskotliwe myśli to nie wszystko, forma stanowi 50% oceny pracy.

Na WSTS obowiązują szczególne wymogi dotyczące kształtu formalnego wszystkich prac zaliczeniowych. Wymogi określają formatowanie czcionek, akapitów, układ strony tytułowej, rozstaw marginesów i, co bardzo istotne, kształt przypisów.

Prace nie spełniające tych wymagań mogą zostać zwrócone.

WymogiFormalneDotyczcePracZal

Pobierz