Ustosunkowanie się do problemu karcenia dzieci

PDF Version „Dziecko otoczone krytyką uczy się winić; Dziecko otoczone ośmieszeniem uczy się być nieufnym; Dziecko otoczone wrogością uczy się walczyć; Dziecko otoczone gniewem uczy się zadawać ból; Dziecko otoczone niezrozumieniem uczy się nie słyszeć innych; Dziecko otoczone oszustwem uczy się kłamać; Dziecko otoczone wstydem uczy się czuć się winnym;

Continue reading

Kurs i Szkolenia z Edukacji Seksualnej

Celem kursu jest przygotowanie edukatorów seksualnych do bezpośredniej pracy z dziećmi i młodzieżą, a także z rodzicami w celu wsparcia wychowania seksualnego ich dzieci. Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników placówek edukacyjno-wychowawczych, pracowników kościelnych, rodziców do umiejętnego prowadzenia rozmów na tematy seksualne człowieka.

Continue reading

Wychowanie do Życia w Rodzinie i Edukacja Seksualna

Głównym celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu przygotowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej oraz nadanie osobom z kwalifikacjami pedagogicznymi uprawnień do realizacji przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” na różnych poziomach kształcenia. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych i przygotowania merytorycznego, studia kształtują szczegółowe umiejętności metodyczne.

Continue reading

Teologia Judaizmu Mesjanistycznego

Instytut Mesjanistyczny to studia licencjackie, których celem jest kształcenie, wyposażanie i wzmacnianie tych wszystkich osób, które zarówno w Polsce, jak i zagranicą, są zainteresowane możliwościami i perspektywami służby mesjańskiej. Specjalnie przeszkoleni, doświadczeni specjaliści w zakresie teologii mesjanistycznej, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej, poprzez wykłady, warsztaty,  dyskusję, inspirując studentów

Continue reading