Rektor Piotr Nowak w Angoli, sierpień 2015 r.

Rektor Piotr Nowak na początku sierpnia udał się na zaproszenie do Angoli w celu usługiwania Słowem tamtejszym społecznościom, ale także by nawiązać relacje braterskie z pastorami z Angoli. Ponad to Rektor „rozpoznawał grunt” pod potencjalne misje ewangelizacje, które mógłby organizować Kościół Zielonoświątkowy  przy czynnym udziale studentów WSTS. Jak to się stało, że

Continue reading

Dlaczego porządni ludzie upadają, styczeń 2015 r.

W dniach 13-15 marca 2014 r. odbyła się konferencja pod intrygującym tytułem: „Dlaczego porządni ludzie upadają”. Głównym mówcą podczas konferencji był dr Wayde Goodall, założyciel WorldWideFamily.org oraz służby poświęconej rodzinie, małżeństwu i dzieciom działającej w ponad 30 krajach. Podczas konferencji odbyła się debata z udziałem polskich, wieloletnich ekspertów w dziedzinie

Continue reading

Trudne sprawy polskiego ewangelikalizmu, maj 2014 r.

Nowoczesne przeobrażenia społeczno — kulturowe wymagają od nowożytnej teologii odpowiedzi na wiele pytań, dookreślających istotę Boga i Jego postawę wobec konkretnych zagadnień egzystencjonalnych człowieka. Współczesna teologia musi zatem wychodzić naprzeciw wielu problemom, wytyczając konkretny szlak naukowo — badawczy, który przełoży się na dostarczanie realnych rozwiązań wobec trudnych spraw ewangelikalizmu polskiego,

Continue reading