Wizyta dra Paula Alexandra, listopad 2006 r.

W dniach 3-5.11.2006 r. gościem zaproszonym do naszego Seminarium był dr Paul Alexander rektor Mattersey Hall w Anglii – największej teologicznej uczelni zielonoświątkowej w Europie, prezydent EPTA (European Pentecostal Theological Association), zrzeszającej europejskie uczelnie zielonoświątkowe oraz teologów zielonoświątkowych Zaproszony gość poprowadził wykłady w ramach przedmiotu: ”Nowe kierunki we współczesnej homiletyce”.

Continue reading

Inauguracja roku akademickiego 2006/2007

W dniu 14 października, prezbiter Zdzisław Józefowicz rozpoczął uroczystość inauguracji roku akademickiego 2006/2007, witając przybyłą kadrę i studentów wszystkich roczników, jak również zaproszonych gości.

Continue reading