Back to series

Nowoczesne przeobrażenia społeczno — kulturowe wymagają od nowożytnej teologii odpowiedzi na wiele pytań, dookreślających istotę Boga i Jego postawę wobec konkretnych zagadnień egzystencjonalnych człowieka. Współczesna teologia musi zatem wychodzić naprzeciw wielu problemom, wytyczając konkretny szlak naukowo — badawczy, który przełoży się na dostarczanie realnych rozwiązań wobec trudnych spraw ewangelikalizmu polskiego, którym to środowisko stawia czoła na co dzień.